Open tuinen 2020

Hoera! Open Tuinen!
27 en 28 juni 2020 van 10u00 tem 18u00.
De tuin is gelegen nabij de kerk van Wiekevorst.
Parking aan de kerk.

lizzy.heylen@skynet.be of 0493/105.402

 

Mijnen Hof
Tuinreizen Engeland
Kom meer te weten over:
Gazon
Struiken
Bomen
Vaste planten
Klimplanten
Bodem
Laten we samenwerken
en hele mooie dingen maken
lizzy.heylen@skynet.be
BTW BE 0809.935.944

Inrichting openbaar domein, publieke ruimte, landschap & tuinen.

COMPLEXE PROJECTEN
Stel u wil graag een wadi...

Wadi’s zijn tijdelijke inundaties. Inundaties zijn opzettelijke onderwaterzettingen van een gebied. Tijdelijk betekent dat ze droogvallend zijn en dit telkens met onregelmatige tussenpozen. Wadi’s worden soms ook wel eens vergeleken met overstromingen of zelfs vijvers, maar dat prentje klopt niet. Wadi’s hebben een oppervlakte, een diepte en dus een buffervolume. 

Alleszins… beplanting dient hierop afgestemd te worden. Beplanting moet tolerant zijn voor deze kortstondige onderwaterzetting en langdurige droogte.  

Kies eventueel voor: Acer negundo, Acer saccharinum (zie afbeelding rechts), Carpinus betulus (dit is de haagbeuk – je zet best geen beuk),… er zijn nog wel enkele bomen die er in slagen om een wadi te overleven. Qua grassen: opteer voor Panicum v. ‘Heavy Metal’. Qua vaste planten: Helenium ‘Kupferzwerg’, Helianthus ‘Lemon Queen’,… Stel dat de wadi toch meer de allures van een moeras heeft: neem een Alnus glutinosa. Als een wadi niet naar behoren functioneert, hebt u wel een probleem in uwen hof…

KERKPLEINEN
STADSPARKEN
studie-/advies- & ingenieursbureau
ontwerp
Een ontwerp is nooit nattevingerwerk...

Ontwerpers starten maar pas van zodra de volledige bestaande toestand gekend is en ook juist werd verwerkt.
De verzameling aan gegevens is vrij dikwijls enorm omdat er veel gunningsplichtige werken zijn. Ophoging en afgraving, transport van grond binnen of buiten de werfzone, opbraak, sloop en kap, grondbeheer en juridische aspecten, aanleg verharding of zelfs opbraak van kassei,… en zelfs LON en vrijstaande muren… en afmetingen volgens normenboeken. De bodem en al haar kwaliteiten moeten bovendien gekend zijn. Voorts moeten alle studie’s (zo goed als) afgerond zijn. Als u niet over deze gegevens beschikt, zet u het potlood op papier niet neer.

computer-rendering met de allures van een schilderij.
computer-rendering met de allures van een potloodtekening
Een schetsboek vol krabbels en klodders

Het ontwerpen zelf vindt zijn oorsprong in een schetsboek. Computerrenderings gaan (in mijn geval is dat toch) nog steeds over de echte tekentafel om verder af te werken. Een schets wint daardoor heel wat aan waarde. Schetsen zijn belangrijk want een voorontwerp start eigenlijk maar pas vanaf een goedgekeurd concept.

Foto boven : shutterstock & Het laatste nieuws – de otter is terug in Vlaanderen
Artikel: het laatste nieuws

Met veel trots aan meegewerkt (niet het artikel – wel de corridor :- ) ) Ik ben ongelooflijk blij en het stelt mij enorm tevreden dat ik kan & mag meewerken en samenwerken aan biotopen voor kwetsbare dieren die hun weg moeten vinden. Hoe klein het stapje ook wordt gezet… het is er altijd eentje in de goede richting.

Ottercorridors
Het de otter zo gemakkelijk mogelijk maken, om het dier alle overlevingskansen te geven. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst ‘Otterland’, die maandag werd gesloten in Terhagen (Rumst). “Net hier vonden we bewijs dat de otter terug is in Vlaanderen. Met onder andere de aanleg van een ‘ottercorridor’ willen we zo veel mogelijk hindernissen voor deze soort wegwerken”, zegt Koen Stuyck van WWF Belgium.

“Het is lang onduidelijk geweest, maar ondertussen hebben infrarood-camerabeelden het ons toch bevestigd: de otter is terug in Vlaanderen. Omdat we het dier alle mogelijke kansen willen geven, bestudeerden het WWF, het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Universiteit van Antwerpen samen de knelpunten voor de terugkeer van otters in Vlaanderen. Meteen koppelen we aan deze studie ook een samenwerking van WWF, Natuur en Bos, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Schelde-Durme. Zo kunnen we de theorie uit de studie samen in de in de praktijk omzetten”, zegt Stuyck.

Ottercorridor

“Dat net in Kruibeke en Rumst uitwerpselen van de otter werden gevonden, verbaast ons niet. Het waterrijke gebied rondom de Schelde en Rupel is dé ideale habitat voor dit dier. Maar ook hier zijn nog heel veel hindernissen. Zo heeft één otter een leefgebied van minstens 10 vierkante kilometer nodig. Om het dier zo veel mogelijk ruimte te geven in een dicht bebouwd gebied als Vlaanderen, is het belangrijk om ‘corridors’ of verbindingsroutes te maken. In Terhagen zal volgend jaar zo’n ottercorridor worden aangelegd tussen het bestaande natuurreservaat en het water.”

Verkeersknelpunten

“Een tweede manier om het de otter makkelijker te maken, is de harde borders in beton van de rivieren te vervangen door een zachtere overgang met een heleboel planten. Ook willen we de ‘verkeersknelpunten’ voor de otter wegwerken. Uit onderzoek is gebleken dat het dier niet graag onder een brug door zwemt. Daarom gaat de otter de weg oversteken, in Nederland sterft hierdoor jaarlijks maar liefst een vierde van de otterpopulatie. We kunnen dit makkelijk oplossen door onder de bruggen, naast het water, voor oeverstroken te zorgen. Zo is er voor de otter geen reden meer om een omweg te nemen.”

Paraplusoort

“Met deze verschillende, vaak eenvoudige ingrepen kunnen we de otter een heel eind op weg helpen. Deze veranderingen zullen bovendien niet alleen op de otter een positief effect hebben. Het dier is immers een ‘paraplusoort’, wat wil zeggen dat de bescherming of vooruitgang hiervan ook leidt tot de bescherming en vooruitgang van vele andere soorten. Ook voor de mens zijn de gevolgen vaak positief: we krijgen een diverser landschap, meer biodiversiteit, minder wateroverlast en meer.”

Klimaatadaptieve stadsbomen?

Bomen in een verstedelijkte omgeving worden reeds lang owv hun specifieke kwaliteiten gekozen. Grote oppervlakken verharding en bijgevolg verdroging van de bodem, lokale windprofielen en zelfs het hitte-eiland effect zijn ECHT helemaal niets nieuws onder de zon. De verkoelende werking van bomen komt voornamelijk door de schaduw die ze werpen op het hete asfalt. Vandaag de dag wordt evapotranspiratie als belangrijk criteria beschouwd, waarbij soms wordt vergeten dat de verdamping wel eens benauwend kan werken. Wind moet waaien en in dichtbebouwde omgevingen kan je vrijwel letterlijk in een ‘subtropische serre’ terecht komen tijdens de warme zomerdagen. Houd er ook rekening mee dat verdamping niet altijd even gemakkelijk gaat of werkt. Bomen moeten bovendien tegen spatwater en toename van het zoutgehalte in de bodem kunnen. Wanneer naar een zo ruim mogelijk assortiment wordt gegrepen, kunnen er bomengroepen ipv bomenrijen gecreëerd worden. Biodiversiteit mag in dit verhaal niet op de achtergrond verdwijnen. Een soortenarme beplanting is nooit aan te bevelen. Hoe groter en ruimer de keuze aan bomen is, des te leefbaarder de omgeving voor de vele diertjes wordt. Als wij het scala aan bomen beperken, is het niet verwonderlijk dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het uitsterven van datgene wat uiteindelijk onbetaalbaar is…

T43-4_FS
T43-5_FS
Tuinen
HERMEANDERINGSPROJECTEN,
BEEKHERSTEL EN BEEKONTWIKKELING
Magnolia in bloei

Hieronder vindt u Magnolia’s in bloei. De naam van de plant staat vermeld, alsook wanneer de foto genomen werd. Op deze wijze zie je wanneer de plant op z’n best staat. Klik op de foto voor een grotere weergave. Ik ga de lijst nog verder aanvullen.

CIVIL 3D INFRASTRUCTURE
Van schets naar voorontwerp...

Van zodra schetsen goedgekeurd worden, kan dit zijn weg naar het voorontwerp vinden. Omdat er volop met de computer geschetst wordt, is de omvorming naar grondplan vrij eenvoudig te realiseren. In deze fase leg je nog altijd de grote lijnen van een tuin vast en zit je nog niet ‘echt’ op detail-niveau te werken. De breedtes van de verhardingen, de uiteindelijke kroonbreedte van een boom, struiken en vaste planten moet je natuurlijk wel goed en correct weergeven, maar de kleurtjes van de bloemen en planten worden op grondplan nog niet gezet. Het is enkel de visualisering die hierin bepalend is. Dat komt omdat het in deze fase mogelijk al wel interessant is om een overzicht van de kostprijs te hebben. Al dat gedoe moet ook nog betaalbaar blijven…

Als de bovengrens van het budget in deze fase reeds bereikt wordt, moeten er aanpassingen gebeuren.

Het is enkel een betaalbaar concept en voorontwerp dat naar ontwerp wordt omgevormd.

BUDGETCONTROLE: NIET GOEDKOOP MAAR WEL BETAALBAAR
concepten moeten betaalbaar en uitvoerbaar zijn en passen in het budget.
het heeft geen zin om grondplannen te maken die nooit uitgevoerd kunnen worden.
CONCEPT & VOORONTWERP
CONCEPTEN MOETEN BETAALBAAR EN UITVOERBAAR ZIJN EN PASSEN IN HET BUDGET
CONCEPT INRICHTING
Rhododendron in bloei

Hieronder vindt u Rhododendron’s in bloei. De naam van de plant staat vermeld, alsook wanneer de foto genomen werd. Op deze wijze zie je wanneer de plant op z’n best staat. Klik op de foto voor een grotere weergave. Ik ga de lijst nog verder aanvullen.

Kleuren, anthocyanen en magnesiumbemesting.

Triade kleurenschema.

Met een triade kleurenschema creëer je een plantenvak dat bestaat uit 3 kleuren die gelijkmatig verdeeld liggen over de kleurencirkel (zie foto’s boven).
Dit kleurenschema geeft tegenstellingen en contrast. Maar doordat er een onderlinge relatie bestaat op de kleurencirkel, zijn deze kleurencombinaties toch steeds met elkaar in balans.

Contrasterende kleuren: energie.

Crocosmia (onbekend – was gekocht als een MacKenzie – maar dat klopt niet. Vermoedelijk is dit een ‘Carmine Brilliant’)  + Monarda ‘Prairienacht’ + Phlox p. ‘Blue Paradise’.
 
Volgende bemerking geldt:
 
De Phlox verandert van kleur. Tijdens de ochtend-en avondzon kleurt de Phlox blauw. Tijdens de middagzon kleurt de Phlox roze. Dit komt door anthocyanen.
 

Een triade kleurenschema is moeilijk. Waarom? Omdat planten soms roodverkleuren.

 

  • Blauw verkleurt naar mauve / rose (Phlox)
  • Groengrijs verkleurt naar roodpaars (Pruikenboom)
  •  

Anthocyanen & roodverkleuring.

Nogal wat planten reageren op stress met roodverkleuring: beschouw het gerust als een bescherming tegen te fel licht. Je ziet dit ook wel eens bij sommige rassen bloemkool. Sommige bloemkolen kunnen roodpaars verkleuren en moeten daardoor afgedekt worden. Deze verkleuring zie je ook bij pakweg het blad van een pruikenboom. Als je een roodbladige variëteit in de volle zon zet, zal de plant effectief rood blad hebben. Zet deze plant wat meer beschaduwd: het blad kleurt groengrijs. Nog iets dat opvalt: de roodverkleuring verandert naarmate het seizoen vordert: tijdens de lente heb je veeleer violetrood. Later op het jaar wordt dit veeleer roodpaars.
Een mens verkleurt ook roodpaars (of violetrood) als ie wat te lang in direct zonlicht staat. :- ) Mensen zijn doorgaans slim genoeg om ook effectief het verschil tussen de eerste (lente)zonnebrand en de late (herfst)zonnebrand te maken. Oef gelukkig.

Blauw en magnesium

Een magnesium-bemesting (kieseriet) om sommige bloemen beter op kleur te houden bij laat- en/of vroegbloeiende variëteiten?

Uwe’n tint blauw dus… want kieseriet (of magnesium) wordt aan uw been verlapt om het blad mooi donkergroen te hebben/houden. Dit is uw tint blauw en zonnecreme factor 50 van uw plant.
Kieseriet wordt verkocht om bladvergeling te vermijden en om de bruinverkleuring van naalden bij coniferen en dennen te vermijden.
Kieseriet wordt ook nogal eens ingezet op uwe gazon om deze mooi groen te houden.

Waarom magnesium en geen ijzer?

Waarom dan weer magnesium verkiezen boven ijzer?

Kijk vooral eens naar de gebreken van de plant in dit geval. Als er een ijzergebrek is, is de lengtegroei van de gewassen vrij sterk tot sterk geremd. Als uw planten er maar magertjes, open en weinig vertakt bijstaan, hebben ze een ijzertekort.

Als er een magesiumgebrek zou zijn, wordt de lengtegroei slechts weinig tot niet geremd en zie je dus geen groeiremming. Je hebt dan wel die verkleuring.

Triade kleurenschema - harmonieuze kleuren:

Helenium 'Rubinzwerg'

Hoogte: 0.90m
Bloeitijd: juli / augustus

 

Magnesiumbemeting op een zandgrond.

Zandgronden met een lage pH: kies voor een magnesiumhoudende kalkmeststof. Let op als je zelf zou bekalken: te zware bekalking kan de magnesiumopname remmen. Met die reden beter een gecombineerde meststof.
Op zandgronden daalt het magnesiumgehalte trouwens snel.

Magnesiumbemeting op een kleigrond.

Op kleigronden is er doorgaans voldoende reserve aanwezig voor de planten, maar is dit niet altijd even goed beschikbaar.

Boeken

Uitverkocht

Copyright © 2020 MIJNEN HOF
top
Spring naar toolbar