Open tuinen

 29 en 30 juni 2019 van 10u00 tem 18u00.
De tuin is gelegen nabij de kerk van Wiekevorst.

 

Sinds 2009 ben ik gestart als zelfstandige en werd een droom werkelijkheid. Dat lukt prima en een deel van mijn werk zie je hieronder. Ik maak enkel de ontwerpen op. De aanleg doe je zelf of je contacteert een tuinaannemer.

Misschien wil je ook graag een hele mooie tuin en misschien kan ik je daar wel bij helpen? Het zou heel fijn indien ik al je wensen in een ontwerp mag gieten. 

Groepen in de eigen tuin kan ik moeilijk ontvangen. De eigen tuin is niet erg groot en de tuin staat ondertussen bomvol plantjes. :- ) Het laatste weekend van juni is iedereen welkom om een kijkje te nemen want dan is het Open Tuinen!

lizzy.heylen@skynet.be

Als je nog meer van mijn werk wil zien, moet je naar www.lizzyheylen.eu surfen. In de ontwerp-sector is ontzettend veel werk en mag er altijd wel iemand een handje komen helpen.

Werken met kleuren - wat past mooi bij elkaar ?

Contrasterende kleuren: energie

Als je sterke contrastkleuren naast elkaar zet, heb je altijd mooi reslutaat.

De vaakst gekozen kleurtjes zijn groen met roze, geel met violet, blauw met rood en paars met oranje.

Hoe komt het dat oranje en blauw mooi met elkaar combineren?

Kleuren die op het kleurenwiel direct tegenover elkaar staan, contrasteren sterk met elkaar en geven energie. Het zijn complementaire kleuren.

Harmonieuze kleuren

Je kan ook kleuren combineren die in elkaars omgeving liggen op de kleurencirkel.

De vaakst gekozen kleurtjes zijn oranje met rood, groen met geel en blauw met turqoise.

Ton-sur-ton kleuren

Dit zijn de kleuren met dezelfde kleurtoon, maar met een andere gradatie wit. Er staat dus 1 basiskleur centraal. Je kan ook met verschillende wittinten hele mooie tuinen maken. Eigenlijk zijn dit dus jouw 50 tinten grijs, of 50 tinten purper, of 50 tinten blauw…

Iedere zondag live op de radio omstreeks 10u30
praktische tuintips
Portfolio
Hoe groeit een plantje ?

De vorming van wortels en plantjes.

Plantjes die op een arme en goed doorlatende bodem staan, zullen hun wortels anders vormen dan dat ze groeien op een rijke vochthoudende grond. Dat komt omdat de plantjes hun voedsel ver moeten zoeken en er een hevige concurrentiestrijd met andere plantjes kan (zal) ontstaan. Wortels zullen in dit geval ver spreiden en grillig ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld stikstof in rekening brengt, zal een gebrek een fijn wortelgestel geven met een groot aantal dunne wortels. Maar bij bomen telt ook de onderstam mee. Er zijn onderstammen die nu eenmaal stikstof-eisend zijn.

Je zou al jouw plantjes kunnen bemesten. Dat is een super goed idee, maar het mag (in de siertuin)  eigenlijk geen stikstofrijke bemesting zijn. Stikstof zal jouw plantjes volop in scheutgroei zetten, en dat is eigenlijk niet zo goed. Scheutgroei zie je bij heel wat planten in mei/juni. In juli zie je wel eens houtgroei. Wortelgroei zie je dan weer in augustus. De bemesting die je geeft, moet de focus op de wortel zetten, want het is deze waarvan je graag wil dat ie zich goed ontplooit. Het zou ook leuk zijn indien je bemest ifv het blad.

Euh - geen stikstof?

Stel nu even dat je toch volop stikstof aan jouw plantje zou geven… dan zouden de scheuten dus groeien en groeien en (blijven) groeien en allicht erg lang worden. De afsluiting van deze groei kan dan redelijk laat tijdens het ‘voorjaar’ vallen. De afsluiting van de groei is in feite de eindknop. Een periode van droogte die gevolgd wordt door regen, kan de scheutgroei wel erg lang (uit)rekken. Er kan een hernieuwde lengtegroei optreden nog voor de eindknop gevormd wordt zodat er bijvoorbeeld vanaf eind juni opnieuw groei ontstaat. Hierdoor wordt de houtgroei en wortelgroei uitgesteld. Jouw plantje moet zich dan ook nog eens voorbereiden op de winter en een winterhardheid opbouwen, dat dan ook weer later op het jaar valt. Aan de opname van de voedingsstoffen door planten zit sowieso ook een periodiciteit gekoppeld maar als je ook tijdens de zomer nog volop stikstof geeft terwijl er nog geen eindknop gevormd werd, creëer je een plantje dat vorstschade (vorstscheuren) zal oplopen. Je verlengt dus het scheut-groeiseizoen en een vroege nachtvorst kan dan problemen geven.  Let dus te allen tijde op met jouw stikstofbemesting. Overdrijf niet. Er mag gewoon geen gebrek zijn. Een overdaad is ook niet goed.

Wel kalium ?

Een kaliumbemesting zal jouw plantje beter bestand maken tegen droogte. Hoe komt dat? Kalium (in het blad) zal een vergroting van het bladoppervlak geven. De huidmondjes gaan open en de fotosynthese wordt bevorderd. Er zal ook een goede doorstroom van het water door de vaten van de plant zijn.

Groeigolven.

Wortelgroei zit in 2 golven, maar mogelijk is het beter om te zeggen dat wortelgroei nooit echt stilstaat.

Hoe groot wordt het allemaal ?

Er wordt wel eens gezegd dat de kroonprojectie de zone markeert waar de wortels van bomen zich bevinden.

Tuinontwerp

Square metre

Wensenpakket:

– weinig onderhoud
– geen gebogen vormen, wel rechte lijnen of vakken
– bomen
– geen vaste planten, wel struiken

 

 

In deze tuin wordt enkel een strak onderhoud voorzien in de voortuin. Het groene vlak is een strak afgereden grasmat. Ter plaatse de rijwielbasis worden grasdallen gelegd. De tuin achteraan heeft een heel wat meer nonchalanter karakter. De grasmat wordt minder frequent (extensief) onderhouden en de struiken tegen de eigendomsgrens vormen een biotoop voor allerlei dieren. Het parkeervak voor de wagen wordt gekaderd, net zoals de ganse voor- en achtertuin in vakken opgedeeld zit. Naast de woning wordt de verharding niet waterdoorlatend of waterpasserend aangelegd. Extra drainages zijn niet nodig omdat de bodem goed waterdoorlatend is. De kasseiverharding wordt in de lengterichting van de parking aangelegd. De langsvoegen worden niet doorbroken en accentueren het dieptegevoel. De kleur van de overige verhardingen is neutraal. Het pad rond het intensief beheerd gazon bestaat uit een vierkantige klinker in halfsteensverband. De verharding rondom het extensief beheerd gazon is opnieuw lijnvormig met niet onderbroken langsvoegen die de breedte van de tuin accentueren. De helling van de oprit gaat richting het strak onderhouden grasperk. De bomen zijn recht opgaand en tollereren ondergroei. Er wordt voorkeur gegeven aan bomen waarvan het blad dat valt, snel als voeding voor de struiklaag beschikbaar wordt. De kroon dient halfopen te zijn zodat er geen zware schaduwvlakken ontstaan. De struiklaag is bladverliezend, maar biedt voldoende privacy tijdens de wintermaanden. De tuin wordt achteraan niet omheind zodat dieren de weg naar het gewas kunnen vinden.

 

Qua onderhoud is enkel de voortuin ‘relatief arbeidsintensief’. Het gras dient er frequent gemaaid te worden, maar dit kan eventueel met een robot gerealiseerd worden. De hagen worden 2 keer per jaar gesnoeid. Doordat er plaatselijk met brede voegen wordt gewerkt, is er een iets hogere onkruiddruk.

 

Beplanting

  • Taxus
  • Geraniums
  • Haagbeuk
  • Extensief beheerd gazon
  • Intensief beheerd gazon
  • Struiken (zoals Azalea)
  • Bomen, opgaande, halfopen kroon
To bee or not to bee onder de Zilverlinde...
een te eenzijdig en verslavend voedselaanbod?

Concurrentie en faillissementen:
niets nieuws onder de zon...

Concurrentie: zucht – u kent het wel… is het niet uw naaste collega die strijdt om een grotere en betere positie binnen het bedrijf (een ego-trippende en eergevoelige titel- en troonjager), dan is het wel het bedrijf waar jij zetelt. Harde werksters zijn een zegen voor iedere firma en dit telt net zo goed voor bijna (niet alle) hommel- en bijenpopulaties. Niet alle…: je hebt bijvoorbeeld ook bijen die zelf hun eigen boontjes doppen. Deze bijen gaan op (insecten)hotel of metselen/behangen helemaal zelf hun eigen werk- en woonplekje. Dat is héél moeilijk om te doen (als je alles zelfstandig doet) maar het lukt en deze eenzame bij overleeft – meer stelt het eigenlijk niet voor.   Maar dan heb je die verrekte Zilverlindes…

Oh help... de Zilverlindes...

Zilverlindes zijn mooi en worden verkocht als (lei)boom. De klant wordt verteld dat de bloemen druk door bijen wordt bezocht. Er is hinder van wortelopslag en bestrating kan omhoog geduwd worden. Best dat je de Zilverlindes dus niet (te kort) naast de oprit zet. Helaas zorgen Zilverlindes voor nogal wat concurrentie onder hommels en bijen… De plant is een voedselparadijs voor deze diertjes, waarbij de hommels het loodje leggen. Ook bijen kunnen sterven bij voedseltekort. De slimme verkoper zal aanraden om meerdere Zilverlindes aan te planten, maar helaas maak je daardoor het probleem alleen maar groter. Ik kan een tuin tonen waar er meerdere Zilverlindes staan en waar onder elke kruin (kroonprojectie) honderden dode hommels en bijen lagen.

Euh... alle bijen en hommels?

Niet alle bijen en hommels

Bezint eer ge begint

Met het oog op het veranderend klimaat

xx

Beplanting

  • Bergenia
  • Potentilla

De eigenaars van deze tuin zagen liever geen strakke elementen maar wel gebogen vormen. Er werd gevraagd om geen recht pad naar de voordeur te voorzien. De smalle opgaande boom camoufleert een onaantrekkelijk industriegebouw. Doordat de voortuin klein is, moet er rekening gehouden worden met strooi- en spatzout. Er mag geen worteldruk ontstaan en de erfdienstbare zone van de ondergrondse leidingen moet vrij blijven. De woning is niet onderkelderd en de bodem is goed doorlatend. Het siergras is opstaand en valt ook tijdens de winter niet om. Er wordt gekozen voor Molinia. Dit is een grassoort met een sterke en stevige stengel en een rechtopgaande groei. De plant doet het uitstekend als groepsbeplanting en accentueert het informele karakter. Voorts wordt er gekozen voor een sterk kleurenpalet. De lichtgrijze kasseiverharding met de grovere en donkere steenslagverharding blijkt een tamelijk uitstekende ‘match’ te zijn. De grijze sierplint vraagt (of smeekt bijna) voor een contrastkleur die niet té opvallend aanwezig mag zijn. De boom wordt gekozen ifv de stam. Doordat de kasseiverharding en en steenslag een gevlekt karakter hebben, mag de stam dit ook hebben. De stam hoeft ook niet noodzakelijk kaarsrecht te zijn. De kroon is halfopen en werpt geen diepe schaduw. De boom achteraan werd geplaatst in overleg met de buren en geeft halfschaduw tijdens de warme zomermaanden in een tuin die geniet van een micro-klimaat. Om het dan toch maar even gewoon te zeggen zoals het is: het wordt er snoerheet en de (hetzij beperkte) schaduw biedt dan toch iets verfrissing. Niet veel, maar het is dan toch iets.

Aandachtspunten:

Spatzouten
Erfdienstbaarheid
Groeiwijze boom

Grootse ongedwongen stadstuin

Magnolia in bloei

Hieronder vindt u Magnolia’s in bloei. De naam van de plant staat vermeld, alsook wanneer de foto genomen werd. Op deze wijze zie je wanneer de plant op z’n best staat. Klik op de foto voor een grotere weergave. Ik ga de lijst nog verder aanvullen.

De oude kleine hoeve

In de tuin van deze kleine oude hoeve staat de solitaire boom (bijna letterlijk) centraal. De boom wordt niet in de grasmat betrokken om maaischade te voorkomen. De kroon (kruin) werpt een tamelijk diepe schaduw zodat de grasmat (het gazonmengsel) aangepast moet worden. Er wordt geen voortuinparkeren gerealiseerd: de wagen kan op een parkeervak (langsparkeren) geplaatst worden.

Het vloerpeil van de woning ligt aanzienlijk hoger dan het maaiveld. Het hoogteverschil wordt opgevangen met traptreden en geen helling. De vormsnoei in de voortuin is een aaneengesloten wolk van Osmanthus.

Rhododendron in bloei

Hieronder vindt u Rhododendron’s in bloei. De naam van de plant staat vermeld, alsook wanneer de foto genomen werd. Op deze wijze zie je wanneer de plant op z’n best staat. Klik op de foto voor een grotere weergave. Ik ga de lijst nog verder aanvullen.

New Wave

De eigenaars van deze tuin kozen voor een apart ontwerp. De gegolfde lijnen werden allemaal beplant met siergrassen en vaste planten met een siergras-uiterlijk. De struiken zijn bladhoudend, bieden het ganse jaar privacy en zijn onderhoudsarm. De grasmat blijft beperkt in oppervlakte en kan -indien gewenst- minder frequent onderhouden worden. Het pad naar de voordeur wordt aangelegd in stapstenen en steenslag. Deze tuin ligt in het kurkdroge deel van Heist-o/d-Berg. 

Beplantingsplannen

Hier komen binnenkort allemaal beplantingsplannen zodat ge kunt zien wat heel mooi combineert.

Stripe IT
City Lounge

Een tuin met een natuurlijke invulling.

Boeken

Uitverkocht

Ik dank iedereen die het boek gekocht heeft.

Copyright © 2019 MIJNEN HOF
top
Spring naar toolbar