KOM MEER TE WETEN OVER:

DEZE RUBRIEK WORDT VERDER AANGEVULD IN ENERZIJDS TABELVORM EN
ANDERZIJDS AANVULLINGEN MET PRAKTIJKVOORBEELDEN.

BOMEN

Een absoluut veilige boom bestaat niet. Een boom kan breken en schade veroorzaken zonder dat er mechanische defecten vertoont worden. Bomen zijn levende organismen. De standplaats en de gebeurtenissen die deze standplaats met zich meebrengen, zijn van groot belang voor de beoordeling van de kwaliteit van bomen. Grondwerken, rioleringswerken en wegenwerken kunnen bijvoorbeeld de stabiliteit van bomen na vele jaren maar pas aantasten. Resultaten na inspectie moeten steeds met de nodige voorzichtigheid en deskundigheid geïnterpreteerd worden.

Bomen die in tuinen groeien, zijn dikwijls niet vrij uitgroeiend.
Bomen die naast de oprit of het terras worden gezet, worden voornamelijk beheerd ifv een takvrije stamlengte. Maar ook de kroonontwikkeling en -verzorging zijn belangrijk. Achterstallig, verwaarloosd of problematisch onderhoud kan er helaas voor zorgen dat een boom niet meer in een gewenste onderhoudstoestand te brengen is.

Als bomen of foute tijdstippen worden gesnoeid, onstaat er:

– insterving, en op langere termijn blijvend wondvocht en schimmelgroei

BOOMSOORTEN

QUERCUS ROBUR (zomereik)

 • op alle bodems te vinden: groei is op vocht- en voedselrijke grond wel beduidend beter dan op arme, droge grond. Kan gemakkelijk 500 jaar oud worden in ideale groeiomstandigheden.
 • tijdelijke overstroming kan, maar langdurig stilstaand water en bodemverdichting wordt niet verdragen.
 • houden het vol in gebieden met permanente hogere grondwaterstand.
 • een lichtboomsoort, kan ook in jeugdfase niet veel schaduw verdragen.
 • Vlaamse gaai en eekhoorns leggen wintervoorraden aan: met die reden dat je ze op deze bomen ziet.
 • zomereik heeft een buitengewoon rijk insectenleven en heeft een grote waarde voor paddestoelen
 • let op: de eikenprocessierups
 • heeft veel plaats nodig

ACER PSEUDOPLATANUS (gewone esdoorn)

 • stelt vrij hoge eisen aan de bodem. Houdt van kalkrijke, diep leemhoudende gronden die voldoende vochtig zijn.
 • stelt vrij hoge eisen aan de bodem. Groeit niet goed op verzuurde, droge gronden.
 • verdraagt geen stagnerend water en overstromingen.
 • een halfschaduwboomsoort en verdraagt vooral in de jeugdjaren veel schaduw.
 • is enigzins gevoelig voor wegenzout en luchtverontreiniging.
 • kan zich agressief oprukkend verjongen.
 • zie je in valleien met koel en vochtig klimaat.

PLATANUS HISPANICA

 • groeit op alle niet te arme bodems.
 • snelgroeiend en imposant met brede grillige kroon.
 • heel goed te snoeien. De bomen hebben een groot herstellingsvermogen.
 • dé stadsboom bij uitstek.
 • vragen veel ruimte en en dus brede tuinen.
 • worden in vele gevallen gekandelaberd.

ACER PLATANOIDES

 • populaire sierboom
 • stelt hoge eisen aan de bodem. Verdraagt geen stagnerend water en venige bodems.
 • bruikbaar op drogere gronden, maar niet op extreem droge.
 • weinig gevoelig voor wind en luchtverontreiniging.
 • gevoelig voor strooizout.
 • halfschaduwsoort.

FAGUS SYLVATICA (beuk)

 • groeit bij voorkeur op vochtige, leemhoudende zandgronden, op zavel en lichte klei.
 • verdraagt geen hoge grondwaterstanden en is gevoelig voor droogte, snelle daling van de grondwaterstand en is tamelijk gevoelig voor luchtverontreiniging.
 • een echte schaduwboomsoort en climaxboomsoort.
 • gevoelig voor windworp.
 • heeft oppervlakkig wortelgestel en kan bijgevolg moeilijk bodemverdichting verdragen.
 • kan andere boomgroei onderdrukken.
 • dunne schors en heel gevoelig voor fel zonlicht, vooral als die plots invalt na het vellen van buurbomen.
 • Vlaamse gaai en eekhoors leggen wintervoorraden aan: met die reden dat je ze op deze bomen ziet.
 • grote waarde voor paddestolen
 • enorm gevoelig voor betreding en dus af te raden langs drukke wegen.
 • positieve ontwikkeling naast wandelwegen en onverharde wegen met weinig passage

QUERCUS PETRAEA

 • lijkt op de zomereik, maar heeft doorgaans rechtere stam en een regelmatigere vertakking.
 • het blad is meer symmetrisch, harder en blijft in het najaar langer aan de boom. De bladsteel is ook langer.
 • werd soms wel eens per vergissing aangeplant tussen een rij zomereiken gezien.
 • is een begeleider van de beuk in een wintereiken-beukenbos.
 • groeit op basische of zure, soms droge stenige bodems.
 • niet te vinden op de armste en droogste zandgronden, en op slecht ontwaterde kleigronden.
 • wintereiken kunnen niet tegen wateroverlast en groeien steeds buiten het bereik van grondwater.
 • wintereik verdraagt iets meer schaduw dan zomereik.

VORMING VAN WATERLOTEN / OPSLAG

OP DE STAM / TAKKEN

OP DE STAMVOET

OP DE WORTELS / UITLOPER VAN

 • Quercus robur (takken+stam)
 • Acer pseudoplatanus (stam)
 • Platanus hispanica (takken)
 • Quercus rober
 •  
 • Fagus sylvatica
 • Alnus incana
 • Amelanchier lamarckii
 • Aralia elata

WORTELS

TE OPPERVLAKKIG

 • Quercus robur
 • Betula lenta
 • Betula papyrifera
 • Betula pendula subsp. pendula
 • Betula utilis subsp. albosinensis
 • Betula utilis subsp. jacquemontii
 • Betula utilis subsp. utilis
 • Carpinus betulus

FAUNA & FLORA

Sommige vogels hebben een territorium nodig en dus een bomengroep ipv een soortenarme bomenrij. Afhankelijk hoe u de bomen zet (in gemengde groep of soortenarme rij), ontstaan er andere biotopen.

VLAAMSE GAAI

 • Quercus robur

SPECHT (SPECHTGATEN)

 • Quercus robur (vermoedelijk een middelste bonte specht)

HOUTDUIF

 • Quercus robur

GEBREKEN

Plant bomen sowieso nooit te kort tegen elkaar: dit leidt tot lichtgebrek, taksterfte en opener groeiende kronen. Het is spijtig dat bomen en planten gebreken vertonen doordat zij foutief aangeplant werden. 

STAMROT

 • Quercus robur

BLADVLEKKENZIEKTE

 • Platanus hispanica

ZWAMAANTASTINGEN

 • Quercus robur

TOPSTERFTE

 • Acer pseudoplatanus ‘Wilhelma’

VERGAFFELING

 • Acer pseudoplatanus ‘Wilhelma’

Sommige bomen zijn gevoelig voor wind. Hierdoor kan topsterfte ontstaan en daardoor vergaffeling van de topscheut.

 • Acer pseudoplatanus ‘Wilhelmina’

BOMEN GEVOELIG AAN TAKBREUK OP JONGE LEEFTIJD

 • Platanen

BOMEN GEVOELIG AAN TAKBREUK OP OUDERE LEEFTIJD

 • Platanus hispanica (bomen van 30 jaar oud): owv massaria-ziekte, vooral de onderste takken worden getroffen.

INSECTENSTERFTE

 • Tilia tomentosa: massale insectensterfte: hommels, honingbijen & overige insecten zoals wespen, zweefvliegen, vliegen & wantsen. Zilverlinde krijgt soms wel eens negatief advies. De voorkeur wordt dan gegeven aan winterline en zomerlinde.

TE VERMIJDEN BIJ ALLERGIE

 • Alnus cordata
 • Betula lenta
 • Betula maximowicziana
 • Betula papyrifera
 • Betula pendula subsp. pendula
 • Betula pendula subsp. szechuanica
 • Betula pubescens
 • Betula utilis subsp. albosinensis
 • Betula utilis subsp. jacquemontii
 • Betula utilis subsp. utilis
 • Carpinus betulus

LAAT BLAD VALLEN TIJDENS DROOGTE

 • Betula nigra
 • Betula pubescens

WINDGEVOELIG: LAAT ZELFS KLEINE TAKJES VALLEN

 • Betula pendula subsp. pendula

SCHADUW

TE ZWAAR - ER GROEIT NIETS ONDER

 • Aesculus x carnea
 • Aesculus flava
 • Aesculus hippocastanum
 • Aesculus indica

SCHEEFSTAND

DOOR DE WIND VEROORZAAKTE SCHEEFGROEI

 • Acer pseudoplatanus ‘Wilhelmina’

SCHEEFGROEI VEROORZAAKT DOOR TE SCHADUWRIJKE STANDPLAATS (ZOALS SCHADUW VAN WONING)

PLANT NIET IN

DE NABIJHEID VAN EEN PAARDENWEIDE

 • Acer pseudoplatanus
 • Acer negundo
 • Acer palmatum
 • Acer sacharinum
 • Acer spicatum
 • Acer sacharum
 • Robinia pseudoacacia
 • Juglans nigra

GRAS & VERMIJD ONKRUID

 • Acer davidii
 • Betula lenta
 • Betula maximowicziana
 • Betula nigra
 • Betula papyrifera
 • Betula pendula subsp. pendula
 • Betula pendula subsp. szechuanica
 • Betula pubescens
 • Betula utilis subsp. albosinensis
 • Betula utilis subsp. jacquemontii
 • Betula utilis subsp. utilis

GESCHIKT VERZADIGDE EN ZEER NATTE BODEMS

GESCHIKT VOOR ZEER NATTE BODEMS

 • Salix alba
 • Salix babylonica
 • Salix ‘Chrysocoma’
 • Salix sepulcralis
 • Alnus glutinosa
 • Carya aquatica

TOLEREERT ZEER NATTE BODEMS - TOT ENKELE MAANDEN ONDER WATER

 • Acer saccharinum 
 • Carya illinoinensis 
 • Carya ovata 
 • Diospyros virginiana 
 • Fraxinus pennsylvanica 
 • Gleditsia triacanthos
 • Liquidambar styraciflua
 • Platanus hispanica
 • Platanus occidentalis
 • Populus deltoides
 • Pterocarya fraxinifolia
 • Pterocarya stenoptera
 • Quercus bicolor
 • Quercus palustris (op zure grond)

TOLEREERT ZEER NATTE BODEMS - 1 TOT 6 MAANDEN ONDER WATER

 • Acer negundo 
 • Alnus incana 
 • Betula nigra 
 • Crataegus mollis 

TOLEREERT ZEER NATTE BODEMS - TOT 1 MAAND ONDER WATER

 • Abies balsamea
 • Betula nigra 
 • Quercus phellos
 • Quercus velutina

GESCHIKT VOOR NORMALE EN FLINKE DROOGTE

VERDRAAGT GEMIDDELDE KORTDURENDE DROOGTE (NORMALE TUINGROND)

 • Acer freemanii
 • Acer rubrum
 • Amelanchier arborea
 • Betula alleghaniensis
 • Betula nigra
 • Betula pubescens
 • Carpinus caroliniana
 • Carya aquatica
 • Carya illinoinensis
 • Carya ovata
 • Cercidiphyllum japonicum
 • Crataegus mollis
 • Diospyros virginiana
 • Eucommia ulmoides
 • Fraxinus excelsior
 • Liquidambar formosana
 • Liquidambar orientalis
 • Liquidambar styraciflua
 • Nyssa aquatica
 • Nyssa sylvatica
 • Populus berolinensis
 • Populus canadensis

VERDRAAGT FLINKE KORTDURENDE DROOGTE

 • Acer negundo
 • Acer saccharinum
 • Alnus incana
 • Alnus rubra
 • Carpinus betulus
 • Carpinus japonica
 • Carpinus tschonoskii
 • Fraxinus angustifolia
 • Fraxinus pennsylvanica
 • Gleditsia triacanthos
 • Platanus hispanica
 • Platanus occidentalis

ZOUTGEVOELIGHEID

STROOIZOUT

 • xx
 • xx

SPATZOUT

 • xx
 • xx

ONDERHOUD

BOMEN SNOEIEN:
STERKE AFGRENDELAARS

STERK TERUGGESNOEID OWV SCHIMMELAANTASTING

 • Platanus acerifolia

PLAGEN

CULTIVARS

ACER PSEUDOPLATANUS

 • ‘Bruchem’:
  – tot 15m breed
  – tot 20m hoog
  – eivormige dichte kroon
  – bloeit in april en heeft gevleugelde nootjes
  – deze cultivar is zeer windbestendig en kan ook in kustgebieden
  – gevoelig voor strooizout
  – weinig ziekten en plagen
  – valt volledig weg op gronden met langdurige hoge waterstand
 • ‘Wilhelmina’:
  – tot 10m breed
  – tot 20m hoog
  – op latere teeftijd breed kegelvormig, eerst vrij smal
  – bloeit in april en heeft gevleugelde nootjes
  – deze cultivar is zeer windbestendig, maar er kan (veeleer zal?)  topsterfte optreden.
  – kan in kustgebieden, maar is gevoelig voor strooizout.
Copyright © 2019 MIJNEN HOF
top
Spring naar toolbar