Mijnenhof

TUINIEREN IS SUPER PLEZANT. 🙂

Er is niets zo plezant als tussen de bloemekes te zitten. 🙂 En er is ook niets zo plezant om van uwe lifestyle uw werk te maken. 🙂 Regelmatig zie je prentjes verdwijnen van deze website: dat komt omdat de website wel eens chrashed op de zware bestanden en dan moeten ze er dus af. 🙂 Soms rommel ik de website ook wel eens op. In huis doe ik dat ook wel eens: van alle dingen naar het stort dragen. Een deel van mijne website durf ik dus ook al wel eens op het stort gooien.

 

TUINONTWERP + TUINEXPERT & ADVISEUR NATUUR+LANDSCHAP EN
GIDS TUINREIZEN ENGELAND

BTW 0809.935.944
Lizzy.heylen@skynet.be
0493/105.402

Gebruikte PRO software : AutoDesk / Civil 3D, SketchUp PRO, Enscape, Adobe PhotoShop, Lightroom en voorts ook Office en Pages (Mac), maar vooral toch ook een liefhebber van Open Office. De camera’s zijn de full frames van Canon. Ik neem nogal veel foto’s met de smartphone : die zijn ook vrij goed .

SCHOOL IS COOL

MET DE KINDEREN DE NATUUR IN !

WAT ZEGGEN DE KINDEREN ?

– Dat ze graag met de handen in de boomschors zitten en er in ploeteren.

– Liefst geen berken vanwege de allergie.

 

WAT DOEN DE KINDEREN ?

– Blijkbaar veel bloemen plukken en boeketjes maken om aan de juffrouw te geven. Kinderen worden blijkbaar aangetrokken door de vele kleurtjes en beginnen in het mengsel te kiezen wat ze graag zien.

 

Afbeelding onder: 15 juli 2024 – de eerste schetsen in opmaak voor de school: Victor Van de Walle. De bomen moeten wel nog gedefinieerd worden. Oa de Bp zal nog moeten verdwijnen. Ook deze speelplaats wordt alweer heel tof om op te spelen en eigenlijk ook wel om op te luieren. Deze speelplaats heeft meer een eilandeffect. Victor Van de Walle is al deels onthard, maar de zone met de speelschors wordt ervaren als een opslagplaats van boomshors ipv een volwaardige speelplek. De reeds bestaande ontharding wordt dus herbekeken en ook heringedeeld. De kinderen moeten net zoals bij Maurits Sabbe en de andere scholen meteen hun weg vinden in de natuur.

 

WAT ZIJN NU GOEDE BLOEMEN IN EEN SPEELTUIN?

Inheems, eet- en plukbaar.
Eentje die je niet naast de zandbak wil hebben, is oa een Echte valeriaan (Valeriana officinalis). Deze plant is namelijk een kattenmagneet waardoor de zandbak snel in een kattenbak kan veranderen. De bloemen lijken ook op die van de gevlekte scheerling. Het is dus sowieso al opletten met de kinderen.

 

TERUG VAN ZAKYNTHOS JULI 2024

We hebben gevlogen tijdens het gouden uurtje: de Griekse eilanden in mooie tinten. 🙂

 

Afbeelding boven & rechts | Porto Zoro Beach Zakynthos.

 

Foto boven | 1 van de vele leuke barretjes op Zakynthos om er ene te gaan drinken.

 

BOUWKUNDIG ERFGOED / BESCHERMD MONUMENT

Augustus 2024 : Vergroening van bouwkundig erfgoed / beschermd monument op de agenda. Het betreft de neo-Vlaamserenaissance-stijl. Met de stad en oa Vlaanderen-is-erfgoed wordt bekeken hoe dit straatbeeld erg mooi kan blijven en zeer uitnodigend wordt qua groen.

 

Afbeeldingen links en onder | Speelplaats De Springplank was vorige zomer nog 1 grote verharde vlakte. Deze zomer spelen de kinderen tussen de bloemetjes en de bijtjes. Dat is wel heel plezant om te zien.

 

 

Gedigitaliseerd te vinden op:

https://nl.wikisource.org/wiki/Plantenschat

 

INTERESSANT

Een boek uit 1898 met een herziene druk in 1902. Met dezen „Plantenschat” beoogen wij een handig boekje te geven, dat met de reeds bestaande hulpmiddelen kan medehelpen, om de kennis van onze in het wild groeiende planten te verbreiden.

Zij die, hoewel eenig onderwijs in de beginselen der algemeene plantkunde genoten hebbend, toch nog slechts met moeite door middel van Suringar‘s Zakflora, of Heukels’ Schoolflora determineeren, zullen door dit boekje in menig opzicht gebaat worden, omdat de afbeeldingen hen eerst op weg kunnen helpen en de tekst hun daarna zekerheid kan geven over de gevonden plant.

 

EETBARE WILDE PLANTEN

Heel wat van onze wilde planten zijn eetbaar of werden/worden gebruikt in de volksgeneeskunde. Let echter op: heel wat van onze wilde planten lijken sterk op elkaar.

 

Foto boven | https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_scheerling | Gevlekte scheerling – bij kleine hoeveelheden dodelijk. De ademhalingsorganen verlammen bij vergiftiging. De Griekse filosoof Socrates overleed na het drinken van een beker met een extract van gevlekte scheerling. 

 

Kleine kinderen hebben niet dat getrainde oog om een eetbare plant te onderscheiden van een giftige plant. Een kleine hoeveelheid is dodelijk. Deze planten – waar vergissingen mogelijk zijn – wil u sowieso niet naast de speelplek. Als u uw kind wil onderwijzen in eetbare planten, start u best met het aanleren van het determineren van de planten. Zoek de 5 verschillen tussen een wilde peen en gevlekte scheerling. Pas als de kinderen heel wat ouder zijn en het oog effectief getraind is, kan het eetbare aspect belicht worden.

 

Foto boven | https://nl.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota | Wilde peen. De wortel is dun, spoelvormig en witachtig. De wilde peen heeft de typische geur van een wortel. Wilde peen en gevlekte scheerling lijken erg sterk op elkaar. Jonge kinderen zien het verschil niet.

 

Veronica beccabunga : schoon. Eentje voor op de vijverrand waar de plant niet hoeft te concurreren met hogere beplanting.

 

Foto onder | opgelet : niet inheems (en niet zo geliefd) maar wel heel mooi met Butomus umbellatus: Pontenderia cordata  https://commons.wikimedia.org/wiki/Pontederia_cordata#/media/File:Pontederia_cordata1.jpg

 

Foto boven | Butomus umbellatus https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Butomus_umbellatus

Butomus en Schoenoplectus worden dikwijls kort bij elkaar gezet maar zelden nét naast elkaar. Als je die nét naast elkaar zet, is dat nogal vrij zware ‘overkill’.

 

VIJVERS

21 mei 2024: deze week komen een flink aantal vijvers op de werkagenda. Sommige zijn grondwatergebonden, sommige zijn folievijvers. Deze vijvers zijn niet overdreven groot, maar ook niet klein. De grootste vijver is 500m x 200m, de kleinste vijver is 50m x 10m. Er worden geen bomen nabij deze vijvers gezet omw verlanding. Verlanding betekent dat de vijvers dichtslibben en in land veranderen. Het mogen geen bospoelen worden. De vijvers liggen allemaal in een open landschap. Het zijn dus de waterplanten die deze vijvers ‘beschaduwen’.

 

Carex acuta : wie droomt hier nu niet bij weg. Heel mooi om aansluitend op een wandelpad te maken en op de rand van een vijver. De Carex maakt hogere golven dan het water. 🙂

 

Foto boven | Butomus umbellatus met Darmera peltata en een plant die lijkt op het harig wilgenroosje. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Butomus_umbellatus

Afbeeldingen links & boven | Op 15 mei 2024 zeer blij om als officiële partner te mogen werken voor Vlaanderen mbt de tuinstraten. Deze dag hebben we ook een stadswandeling gemaakt door Mechelen en heb ik heel wat inheemse planten kunnen fotograferen tussen voegen van straatstenen en metselwerk, zoals Geranium robertianum. De droom is om veel van onze inheemse natuur ook een plekje te geven in onze steden. De allerkleinste details kunnen een straat zovele malen aantrekkelijker maken. Een Campanula, een varen, mossen, … en heerlijk geurende plantjes. Ook gespot in Mechelen: klein glaskruid en het verbond van klein glaskruid. Ook aanwezig waren oa AnteaGroup en Witteveen&Bos. Met mijn kleine onderneming kan ik uiteraard niet alleen in hele grote projecten stappen. Hele grote projecten zijn voor hele grote bedrijven. 🙂

 

Afbeeldingen links: biomonitoring / beplantingsplannen worden opgemaakt op basis van biomonitoring. (wikipedia: Biomonitoring is het systematisch in een tijdreeks verzamelen van gegevens van biotische componenten (organismen) van ecosystemen. Monitoring kan worden uitgevoerd door herhaalde inventarisatie van een selectie van soorten (zoals indicatorsoorten) of door herhaalde vegetatiekarteringen. Behoefte aan biomonitoring bestaat er bij het natuurbeheer, waar men geïnteresseerd is in de effectiviteit van verschillende beheermaatregelen. Enz.) Er worden nooit / nooit / nooit zomaar (!!) planten en plantengemeenschappen op een plan (ondoordacht) gegooid. Weet dus goed wat je bij elkaar zet en waar je mee bezig bent.

 

Als de Britten het al zeggen: 🙂

 
‘Lizzy has done a great job! Well done.If you guys are happy – so am I !’ 
 

GOLFTERREINEN

Beplantingsplan golfterrein in opmaak. Bovenstaand de eerste start/insteek in een niet zo propere versie – kwestie van het werk ook wat te beschermen natuurlijk. 🙂 Het plan wordt besproken met onder andere Britten.
En dan wordt een mens oh zo trots: ‘Lizzy has done a great job! Well done.If you guys are happy – so am I !’ Geglunder. 🙂 en met complimenten uit Frankrijk. 🙂 Zodus, als u ook een golfterrein vanachter in uwen hof zou hebben… aarzel niet en bel mij op. 🙂

 

SCHOOL IS COOL

MET DE KINDEREN DE NATUUR IN !

Prentjes onder: Mechelen : Tijdens het in beeld brengen van grondplannen en het verdiepen in uw werk, kom je in detail toch nog steeds enkele belangrijke vragen tegen. Alle vragen worden genoteerd en komen in een volgende vergadering aan bod. Onder de bomen wordt ondergroei voorzien in een rafelige structuur. De lengte van de overgangszone begroeiing/speelzone wordt hierdoor langer gemaakt. Er komt ook een struikvormige ondergroei.

 

Afbeelding boven | zo mooi ook alweer: Clematis vitalba.

 
Betula pendula / GHG 108.290 en GLG 198.613 voor voedselarme tot matig voedselrijke en zuur tot zwakzure grond. In de nabije omgeving zit IT op 5.08m TAW en O zit op 6.08m TAW. MW zit op 7.30m TAW. Concreet betekent dit we in deze school inderdaad moeten inzetten op infiltratie voor een Betula pendula.
Tilia cordata / GHG 99.6772 en GLG 157.248 voor voedselarme tot matig voedselrijke en basische grond. In de nabije omgeving zit IT op 5.08m TAW en O zit op 6.08m TAW. MW zit op 7.30m TAW. Concreet betekent dit we in deze school inderdaad moeten inzetten op infiltratie voor een Tilia cordata. Er wordt ook ingezet op bodemverbetering in de plantput met het oog op betere vochtvasthoudendheid.

Rechts onder: Het grondplan met een voorlopige eerste kostenraming. We kunnen tot een bepaald budget werken. Dat betekent dat we de werken mogelijk moeten faseren en er gekozen moet worden wat er in een eerste fase en een latere fase wordt uitgevoerd. Het plan is nog in opmaak en zal verder uitgewerkt worden na een gedtailleerde opmeting.

 

Boven: Het grondplan voor de brandweer: de brandweg wordt hier nog op aangeduid + ook voor de school belangrijk hoe deze te onderhouden. Een ontharding van een speelplaats met reliëfwijzigingen kan een stevige materie worden qua evacuatieplannen en planning. Op bovenstaand plan komen er 2 brandwegen en 2 verzamelplaatsen. De zones die parkeervrij blijven en waar de brandweer op openbaar domein kan opstellen, komt er ook op. Dit wordt uiteindelijk een stevig plan, net zoals alle overige deelplannen trouwens.

 

Prentje boven | Het eerste schetsontwerp

 

Een nieuw schoolproject: Maurits Sabbe ligt in het dicht bebouwde Mechelen. Deze speelplaats wordt een ecologische verbinding tussen de Vrouwevliet en enkele stadsparken in de omgeving. Er worden inheemse planten gezet die veel bijen en vlinders zullen lokken. Uiteraard worden ook de vleermuizen (zeker) niet vergeten. Deze speelplaats zal met de speelelementen erg uitdagend worden voor de kinderen. Er worden ook tal van rustplaatsen gemaakt. Onderstaand en boven de eerste schetsen. Ook in dit project gaan we de buurt maximaal betrekken en informeren.

 

Afbeeldingen boven en links | het zegt nog niet zoveel…: het ontwerp van een nieuwe speelplaats in wording. Het majestueuse blauw wordt nog toegevoegd. Dit wordt alweer een speelplaats waar talenten van kleine kinderen maximaal worden ontdekt en mogen worden ontplooit. Ik ga hier proberen om ook een schaatsvijver voor te stellen. Voorts wordt het ook een speelplaats waar de kinderen in hun oudere dagen met grote liefde aan terug denken omdat ze misschien hun grote liefde er wel eens gevonden hebben….

 

Afbeelding onder: S.L.A. in Denemarken en zeer trots om hier ook voor te mogen werken. Delen die tijdens de winter onder water komen en dichtvriezen. De romantiek kan niet groter.

 

Parken in steden: lokale interessante zaadbanken (in verstedelijkt gebied) worden hergebruikt. Deze planten en zaden hebben zich alvast aangepast aan een warmere stadsomgeving en genieten op deze plaatsen de absolute voorkeur.

 

Nieuwe stukjes natuur/park in wording. 1 Van de leuke dingen aan de job is ook volgende: neven, nichten en familie die vragen om begeleide wandelingen te organiseren door deze gebieden. 🙂 Dat is effectief wel heel erg tof, want als je dat ontwerpt en visualiseert, kom je op het punt dat je daar zelf wil zitten. Als anderen daar ook willen rondwandelen, is dat dubbel zo plezant. 🙂

 

DE BOOMSCHORS BLIJFT LIGGEN... 🙂

Foto links 4 april 2024 | ter aandacht: ik ben enkel ontwerper en geen aanlegger of aannemer. Maar zie daar: de speelplaats in Westerlo met de boomschors die onder helling ligt. Deze blijft op z’n plaats en schuift niet naar beneden. De boomschors werd gelegd op 3 februari 2024. De reden van de boomschorscontrole is de volgende: er zijn nog 3 speelheuvels in de maak. Ook deze heuvels zullen een afdekking met boomschors krijgen.

 

WORTELKLUITONTWIKKELINGEN IN BEELD

Prentjes onder | niet onbelangrijk. Op de grondplannen van de bodembewerkingen worden de wortelzones aangeduid van de bestaande beplantingen. Er worden peilbuizen gezet om het grondwaterprofiel te controleren. Als er geen 3D dieptemodellen worden gemeten, zijn onderstaande prentjes alvast een indicatie van een wortelkluitontwikkeling. Dit is wel degelijk belangrijk (!) omdat er moet aangegeven worden tot hoever uit- en afgravingen moeten gebeuren buiten deze zones. Bestaande wortelkluitontwikkelingen? Ze staan op het plan van de grondbewerkingen.

 

LENTE

Foto boven | 20 maart 2024 – de bedwelmende geur van een Osmanthus x burkwoodii … nou-nou.

 

Foto boven | Magnolia stellata ‘Shi Banchi Rosea’

 

Foto boven | 20 maart 2024 – ook alweer een van die verslavende geuren tijdens de lente : Skimmia j. ‘Rubella’

 

Foto boven | Magnolia x ‘Loebneri Merrill’

 

Foto boven | Magnolia stellata ‘Keiskei Plena’

 

Aan het verticuteren en gras  opnieuw aan het inzaaien. 🙂 Ik werk altijd vanuit de eigen werkplek / kantoorruimte en tadaa: bovenstaand zie je dus mijn kantoor (MijnenHof). 🙂

 

16 Februari 2024 - van schetsontwerp naar voorontwerp

Tuinstraten: dicht verstedelijkt gebied in een nieuw mooi groen kader. Onderstaand het voorontwerp van de wegenis. Alle woningen krijgen tegeltuinen. De straat krijgt een natuurlijk karakter met bomen, struiken, bloemen en veel biodiversiteit.

 

Een mail van Vlaanderen op 22 mei 2024 en alweer een bijzonder mooie kers op de taart voor de vele projecten die hier alvast mochten passeren:

 
We kijken ernaar uit om samen met jullie te werken aan de verwezenlijking van 1000 tuinstraten tegen 2030 en zo bij te dragen aan een leefomgeving waar verbinding, vergroening, verblauwing, verplaatsing én verwondering centraal staat!
 

Foto’s boven: Nog efkes en de beplantingsplannen kunnen opgestart worden. 🙂 Foto onder | ondergrondse leidingen en constructies. Om te weten waar je welke plant kan zetten, weet je maar best hoe de leeflaag van planten alvast gevuld zit.

 

Opgelet: Tijdelijke werkonbekwaamheid van  21 januari tem 11 februari 2024 vanwege plettrauma rechterhand. De hand en vingers werden verpletterd in een dichtgeslagen deur. Op 12 februari kan het lichtere handwerk hervat worden.

12 Februari 2024 - beplantingsplan in opmaak

Foto’s boven: Heropstart werk ! De rechterhand en -vingers kunnen terug (nog niet volledig) gebogen worden en de zwellingen zijn bijna weg. Er is nog wel wat (her en der)  pijn dat je met een laserpuntje kan aanduiden, maar dat zou na enkele weken ook nog verdwijnen. Ik ben al blij dat het allemaal er terug redelijk normaal uitziet. 

3 februari 2024 - grote aanplantdag in school De Springplank.

Foto’s boven: Ik heb er niets kunnen doen vanwege de gebroken vinger en het plettrauma van de hand. Maar ik was heel content dat ik toch nog wat mee van de sfeer heb kunnen opsnuiven. Een bijzonder welgemeende merci terug aan de school en de ouderraad.

 

Opgelet: bovenstaande afbeelding: niet alles is hier overrijdbaar. Dit is een combinatie oprit en padenstructuur.

 

Afbeelding boven – De smalle groenstrook zou je nog als een kleine wadi kunnen inrichten met een overloopkolk.

 

KLIMAATADAPTIEVE OPRIT

Waterdoorlatend, maximale inzet op overrijdbare berm met grasvoegen, hellingsgraad ifv infiltratie + berging (dikwijls: 0% dwarshelling), eventueel nog bomenzand te voorzien op die plaatsen waar bomen komen. Dikte grasdal 10/12 cm en niet onbelangrijk: weergave in GP waar de grasvoegen zitten. Vergeet de ligging van de nutsleidingen niet.

 

GEDEELTELIJKE ONTHARDING OPRIT

Afbeelding boven – Een tuin met water in een apart vormke. Dus dan zet ik dat weeral maar apart neer, met puntjes, sterretjes, vlakjes en streepjes én in’t roos. 🙂

 

Afbeelding boven: 7 januari in een overvol ‘T Kuipje van Westerlo. Er kwamen tal van vragen mbt de paspoorten, grenscontroles, voorbereiding op de reis,…
Het was een zeer leuke dag. Ik had wel de indruk – tegen het einde van de dag – dat gans Westerlo daar geweest is. 🙂 Het was ieder uur ‘wreed’ druk (en plezant).  🙂

 

Afbeelding onder: Alweer vergroeningen van straten met vele plantvakken naast de gevels en plantputten voor bomen. Ook hier wordt ingezet op biodiversiteit en aangepaste verlichting voor oa vleermuizen.

 

Afbeelding onder: een bijdrage voor CG Concept: wanneer en hoe gebruikt u boompalen? Neem je lange of korte palen en tot welke diepte worden ze geslagen? Waar zit de verankering? Hoeveel palen moet je eigenlijk zetten? Enzoverder.
Voor de vele bezoekers van deze website ( die niet zo vertrouwd zijn met deze materie ) is dit wel eens interessant om te lezen. De ganse CG Concept is interessant om te lezen. CG Concept ? Die koop je dus en verrijk uzelf: een ideaal geschenk voor onder de kerstboom.

 

vakmagazine CG Concept editie 4, 2023

 

Afbeelding links – Zelf gemaakt prentje van een Alnus. Dan kan ik dit mee in  mijn visualiseringen stoppen. Ik vind dit erg mooie bomen. Het zijn vooral de elzenpropjes die zo leuk zijn met kerstmis. 🙂 Het is eigenlijk opmerkelijk met wat voor complexe ontwerpen je in contact komt. Het ene project is al wat moeilijker dan het andere.

 

Bij slecht weer vullen de wadi’s en tijdens de winter worden het schaatsvijvers. Dit zijn telkens tijdelijke en kortdurende onderwaterzettingen. Opgelet: er worden overloopkolken geplaatst om het teveel aan water alsnog af te voeren.  Het is eigenlijk moeilijk om te zeggen wanneer deze tuinen op hun mooist zijn. Als het dagen op rij regent, wordt dat ongelooflijk knap gerief. De voegen van de kasseiverharding op het prentje boven dienen dicht te groeien met mos of gras.

 

Afbeelding rechts: Uw woning in een overstromingsgebied met veel natuur. De achtertuin wordt wel wat anders dan hetgeen u gewend bent… zeer bijzonder allemaal. . Eigenlijk kom je heel dikwijls met heel moeilijke terreinen in contact – zeker als je met overstromingen te maken hebt.

 

1 december 2023 – gevraagd om enkele verkavelingen te bekijken om tot een minimale verharding te komen. Dit is met een volgende en nieuwe partner om met samen te werken. Afbeelding onder: de oprit sluit nog aan op de centrale betonverharding en niet op de grasbetontegel (ik ga dat nog aanpassen). Water- en infiltratie / buffercapaciteiten worden berekend. Voorts kent deze straat een maximale biotoopontwikkeling. Allemaal super interessant om te maken.

 

In een zeer complex en waterrijk gebied zijn daar dus wel ontzettend mooie tuinen te maken. Deze moeten dan wel bestand zijn tegen tijdelijke onderwaterzettingen.

 

SCHOOL IS COOL

Afbeelding onder – 24 november 2023: een mini sportveld voor een mini ventje.

 

WATER

Afbeelding onder: Zeer veel water om te bergen

 

Afbeelding onder – 22 november 2023: een volgend beplantingsplan in opmaak, met ook bijgevoegd een detail uit het plan. De beplanting onder komt in de nabijheid van een zeer grote watergang.

 

Afbeelding onder – 24 november 2023: een beplantingsplan gaat hand in hand met snedes. Voor een aantal planten wordt een afstand tot de gemiddelde zomerwaterstand gegeven + de wijze van aanplant. Niet onbelangrijk: de erfdienstbare zone’s, ruimingsstroken,… waar mag je dus effectief wat zetten. Deze plannen kunnen é-norm lang worden. Hetgeen je ook op deze plannen wel eens ziet verschijnen zijn nestgangen boven de waterlijn / gearceerde zone’s waterstanden.

 

Afbeelding boven: opgelet, dat is mijne LT. Gene C3D dus – foei ! Met een C3D breng je het terrein in beeld en de berekening. Dan weet ge op welke terreinhoogte ge zit te werken. Dat wordt vooral belangrijk om te weten bij uw waterpeilen.

 

Afbeelding onder – 17 november 2023: beplantingsplan in opmaak voor een park in een waterrijke omgeving.

 

Afbeelding onder – 17 november 2023: beplantingsplan in opmaak voor tegeltuinen.

 

Afbeelding onder – 17 november 2023: een hittekaartje: het laat de opwarming doorheen de dag zien en hoe hee-eet het allemaal kan worden. Op de rode vlekken kan je spek met eieren bakken zonder dat ge daar elektriciteit voor moet verbruiken. Nu… zo slecht is dat natuurlijk ook weer niet – maar ik zou zelf precies toch wel liever in een gekoeld groener vak willen zitten.

 

Afbeelding onder: voorbije week bezig geweest met het bedenken en uitwerken van type dwarsprofielen van allemaal tuinstraten. We moeten al enige tijd sterk inzetten op klimaatadaptatie en klimaatbestendigheid. Hemelwater infiltreert ter plaatse en planten bieden schaduw op voertuigen die anders toch maar een ganse dag in de hitte staan en een bakoven worden. Bovendien is het ook vele aangenamer om te wandelen in een schaduwrijke omgeving. De planten worden steeds gekozen ifv een hoge biodiversiteit. De verlichting wordt afgestemd op oa de vleermuizen.

 

Voor de moment nog in opmaak allemaal.

 

Breek eens een tegel uit

ONTZETTEND MOOI GROEN

Het zijn niet allemaal parken natuurlijk…. 

 

18 oktober 2023: De eerste presentaties liggen klaar. Ik heb ze vandaag laten drukken. Volgende week ga ik samen met een zeer aangename werkpartner in bespreking. We maken deze straten meer huiselijk en bewandelbaar.Er komt een ontzettend mooie groene omgeving die heerlijk geurt en ongelooflijk mooi kleurt. Hier willen we zelf wonen.

19 oktober 2023: Het uitwerken van zéééééér véééééééééél plantputten en vééééééél grondbewerkingen. 🙂
Dikwijls lees je wel eens dat een bepaalde plant enkel geschikt is voor een droge zandgrond en sommig planten groeien dan weer alleen op een vochtige lemig zand. Dat is inderdaad zo, maar wat je mogelijk niet wist, is dat dit ook allemaal op een plan van grondbewerkingen moet komen. Misschien ook best interessant om weten: er worden wel eens 3D top-down scans gemaakt van wortelstelsels. Ge krijgt dan als resultaat geen 2D snede, wel een 3D diepte-model. Met momenten moet een ontwerp daardoor nogal eens stevig zigzaggen, zoals bijvoorbeeld een wadi-structuur.   

 

Plan grondbewerking

De plannen grondbewerkingen: Niet zo simpel en heel goed weten waar je mee bezig bent. Op 28 april vooral bezig geweest met hoe je waar en welke grond verbetert. Dit gaat naar de aannemer van de grondbewerkingen. Rechts een deel grondplan met zone-aanduiding aard grondverbetering en uiteraard LON.

 

Beplantingsplannen parken

18 oktober 2023: Wel allemaal parken: Uitzoeken en opmaak beplantingsplannen parken.

 

Adviseur natuur & landschap: Uitzoeken en opmaak beplantingen voor de ringparken Antwerpen, voor AnteaGroup & De Maatschap Buur/Sweco – Latz+partner – Greisch en Woordroff papa.

 

Vanaf eind augustus komen er heel wat extra parken op de werkagenda terecht. Beplantingsplannen zijn regelmatig erg groot en zééééééér lang. 🙂 Het is toch wel enkele kilometers lang en het kan ook erg breed zijn. De volgende parken zijn na de vakantie op de planning gekomen.

 

18 oktober 2023: Opgelet: de prentjes boven en links zijn niet mijn werk, maar ik vind die wel ontzettend mooi. Met die reden dat ik die hier neerzet. Ze komen uit het beeldkwaliteitsplan en TV Makh, zijnde: Maxwan, Karres & Brand, Hub, Universiteit Antwerpen en Goudappel Coffeng.

 

NATURE CITIES

Tuinstraten & stadsecologie

Afbeeldingen boven | 3 / 11 augustus + het najaar 2023 komen ook enkele tuinstraten in opmaak. Hier gaat dat altijd hand-in-hand met visualiseringen. Hetgeen ge hier ziet is een mix van AutoDesk (Civil3D), SketchUp, Enscape en PhotoShop. Voor de moment (11 september) is dit nog in opmaak. Recent heb ik nog een geweldige software ‘ontdekt’: Rhino. 🙂

 

In deze straten zie je veel langsparkeren. De straten kennen niet echt doorgaand verkeer, het beperkt zich tot het woon- en werkverkeer. Dat betekent een grote drukte tijdens de ochtend- en avonduren. Het langsparkeren wordt alvast voorzien op grasdallen. Voorts krijgt elke bewoner enkele tegels vrije ruimte naast de gevel om eventueel wat (klim)planten te zetten. Bomen worden gezet op de plaatsen waar het lukt om de geparkeerde wagens koel houden. Uiteraard worden er bomen gezet die niet ‘lekken’ en niet zoveel afval geven. De planten moet goed bestand zijn tegen het zout en wind. Uiteraard mogen de bomen niet gevoelig zijn aan takbreuk. De afbeelding links laat de boomwortels zien.

 

TERUG VAN VAKANTIE SEPTEMBER 2023

Foto boven en rechts | En wat doet een mens op conzjee? Eigenlijk alleen maar fotookes nemen van insecten. Griezelige beesten op Corfu: bidsprinkhanen. Vakantie in Corfu: Timoni Beach en Nissaki Beach + Danilia village.

 

Foto boven | Bidsprinkhaan versus vlieg.

 

Afbeeldingen onder & links | 15 maart 2023 gevraagd om een gigantische rotstuin te ontwerpen (beplantingen + opmaak eindbeeld + detaileringen). Eerste insteek is de stand van de wanden. U herkent hier mogelijk Venecia Park. De vergroening gebeurt oa via aarden wallen. Langs deze wanden komt een wandelpad. De beplantingen die er komen zijn inheems en gebiedseigen. Er zijn ontzettend veel parken die in de 2de helft van 2023 op de werkagenda komen.

 

SCHOOL IS COOL

Er zijn tegenwoordig zeer veel onthardingsprojecten. De scholen zijn daar enkele van.
Onderstaand de school ‘De Springplank’ in Zoerle-Parwijs. Zeer fijne projecten om te doen. In het getoonde project zie je veel graaf- en grondwerken en ook asfalt en beton dat uitgebroken moest worden. Omdat de werken zo-o groot waren, is er weinig tot geen burgerparticipatie geweest. Het zou te gevaarlijk geweest zijn om de werf toegankelijk te zetten. 🙂

 

Onthardingsprojecten scholen

De klein mannekes komen in het groen. Normaal laat ik nooit fotookes van de uitvoering zien omdat ik gene aannemer ben. Ik maak alleen maar de ontwerpen op. 🙂 Maar bij deze dus toch wat van tijdens de uitvoering. Kei neig om te maken, en nog neiger om later in te spelen. 

 

THIS SCHOOL IS COOL !

Foto boven | grote werken met graafmachines en veel vrachttransporten. Tijdens deze werken werd de werf afgesloten.

 

Afbeelding boven | In de ophoging / speelberg wordt nog een kruiptunnel voorzien. Dit detail wordt nog wat verder uitgewerkt. Spelen in de natuur is heel leuk.

 

Bergen, heuvels & bossen.

Super leuk ! : deze speelplaats wordt onthard en we maken bergen zodat de kinderen precies op vakantie zijn in de alpen. 🙂 We maken ook enkele mini-bossen en er komt eindelijk veel schaduw. De speelplaats kent een ingesloten karakter en er is helaas windluwte. De schaduw is dus zeer welgekomen om het allemaal wat minder heet te maken. Alle bloemekes die er komen zijn inheems en eetbaar. Via deze speelplaats leren de kinderen wat de natuur allemaal te bieden heeft en wat je dus allemaal veilig kan opeten en zelfs lekker is. 🙂

 

Een mini-bos in wording

foto boven | in de bestaande verharding worden organische vormen uitgesneden. Op deze plaatsen komen inheemse bomen en planten. Zij zullen in de toekomst het asfalt/beton beschaduwen.

 

7 juli 2023, gazon gezaaid

foto’s boven | 7 juli 2023 allemaal kraters:  in de vrijgekomen vakken komen allemaal grotere bomen. Dit wordt een mini-bos.

 

Een mini-bos in wording: aanplant tijdens het najaar

Op 3 augustus 2023 begint de speelplaats stilaan bespeelbaar te worden. Als de ‘klein mannen’ in september terug naar school komen, kan er volop verder gefantaseerd worden over de bomen en de plantjes die er komen. We gaan sowieso voor het inheemse en volgens het principe van de dragers en ondersteuners. Voorts is het de bedoeling dat de kinderen zelf hun weg en pad banen door het eet- en bespeelbaar groen.

 

3 augustus 2023, gazon gegroeid

foto’s boven | 3 augustus 2023 –  het begint stilaan groen te kleuren. 🙂 In deze vakken worden in het najaar nog bomen geplant en gaan we een mini-bos maken. We hebben hier wel een flink tikie gefoefeld: we hebben niet alleen een gazonmengsel (sport en spel) gezaaid, maar dus ook een weidegazon er tussen gezaaid. Op de heuvel hebben we ook nog eens een inheems bloemenmengsel gemengd om veel bloemekes te hebben. We hebben dit gedaan om deze vakken tegen het nieuwe schooljaar meteen bespeelbaar te hebben.

 

Foto boven | Een berg vol gras en bloemekes in wording !

 

Afbeeldingen boven | het persmoment.

 

Afbeelding boven | Een mini-bos en speelheuvel uitgewerkt voor De Springplank met een eetbaar en ook bespeelbaar zaaimengsel uitgezocht en uitgewerkt. 🙂

 

Er is niets zo plezant dan spelen op een groene speelplaats. 🙂

 

Afbeelding boven | 3 juli 2023: de werken zijn gestart. 🙂 Er komen veel bergen en veel bomen. De kinderen spelen in de toekomst niet meer op een verharde oppervlakte, maar wel in de natuur. 🙂 Er komen ook allemaal eetbare planten. 🙂

 

foto boven | naast de heuvels komt de zandbak. Hier komen ook allemaal glijbanen en we hebben zelfs 1 helling zodanig gemaakt dat je er met de slee kan afglijden.

 

Foto boven | inheems met veel bloemekes. 🙂

 

Afbeelding boven | Een tuin precies alsof je woont aan het strand. 🙂 Zalig. Voor de moment (anno 2023) zijn deze planten nog niet inheems.

 

De tegels krijgen een brede voeg waar het groen tussen mag groeien.

 

Afbeelding boven | Water & design: regenwater doortrekken tot kunst. 🙂 Water dat vloeit vanaf de regenpijp: je kan hier werkelijk prachtige dingen mee maken: stroming vanaf de regenpijp en complexe ontwerpen.

 

Tuinontwerpen

Uiteraard zijn er ook de tuinontwerpen. De eigen onderneming is op basis hiervan gestart.

 

Afbeelding boven | Voor de AutoCad kenners: boven zien jullie mijn laatst gekochte Acad-versie, een Acad 2011. Daarna zijn het de onderhoudscontracten geworden en is het dus een C3D geworden. Er wordt ook effectief gewerkt met C3D, maar ik ben nog oh-zo-fan van ‘vintage’ 2D software. 🙂 Toen zaten er niet zoveel bugs in het systeem. C3D is een hele nest vol bugs. 🙂 De kenners en vooral de actieve gebruikers (!) zullen wel instemmend knikken en de vele software crashes kennen. Als je een 2011LT wil laten crashen, moet ge al stevig uw best doen…

 

Afbeelding boven | Zomers en apart met een wadi-structuur tussen de tegels. Als het regent, staat er water tijdelijk tussen de tegels. Super plezant en ook erg mooi !

 

Prentje boven | Water : een waterrijke tuin die vooral na regenbuien 1 grote beleving wordt. Gezelligheid troef tussen vijver en plas- en draszones ! 🙂 Door deze tuin wandel je over stapstenen met brede voegen waar planten tussen kunnen groeien.

 

Afbeelding boven | Tussen de voegen kan je nog gras laten groeien. Dan heb je allemaal groene lijntjes en dat is heel bijzonder.

 

Afbeelding boven | Een zeer schaduwrijke tuin. 🙂 Dit is een tuin met vele verborgen zithoekjes. 

 

Afbeelding boven | Opmaak beplantingsplannen voor parken. Ik combineer dit steeds met visualiseringen (zie onder) omdat dit het beste resultaat geeft wat te verwachten (eindresultaat). Dikwijls vraagt men dit ook tijdens het ontwerpproces. Wat doe ik in deze projecten? De volledige beplantingen uitzoeken en in plan brengen. Dit zijn de bomen, struiken, kruidlagen, vijvers en wadi beplantingen, gazonmengsels,…

 

Afbeelding boven | Prachtig: een Ulmus laevis om bij weg te dromen. De boom in het prentje staat in een tijdelijke onderwaterzetting: de tuin die tijdens de regen tijdelijk onderwater mag komen… zo moo-oo-ii 🙂 Prachtige ‘setting’ zoiets. Ongezien mooi.

 

Volgens Wikipedia:

De eeuwenoude wilde appel kent zijn oorsprong in Europa en zelfs in de steentijd werden deze al gegeten in Nederland. Bij archeologische opgravingen in Medel (Tiel) werden in 2017 gesneden en gedroogde wilde appels van zesduizend jaar oud gevonden.[1]

Niet onbelangrijk: de wilde appel is een hele zure appel.

Schaatsvijvers

Er worden veel schaatsvijvers ontworpen tegenwoordig.

Afbeelding onder: uitzoeken van de beplantingen voor parken en deze in plan brengen.

 

Afbeelding boven | De wortels van bomen kennen een horizontale groei die oa afhankelijk is van de gasuitwisseling tussen bodem en lucht. Net onder een verharding wordt bijgevolg dikwijls een 2de luchtlaag toegepast (onder de fundering) waar wordt ingezet op oa luchtcirculatie. Door een uitgekiend systeem ontstaat er geen bodemverdichting. Bomen kunnen ongestoord groeien. Op deze systemen worden door ingenieursbureaus heel wat extra’s voorzien mbt een maximale standplaatsverbetering. De bomen die u boven ziet, zijn zowel toekomstbomen als ondersteuners in een sterk verstedelijkte omgeving (een stadsplein in 1 der grootste steden in België die een groene metamorfose krijgt). Wat heb ik in dit project gedaan: keuze van de bomen / beplantingen + opmaak plannen + de standplaatsverbeteringen verder uitwerken.

 

Afbeelding boven | eindbeelden berekent via software. Zeer dikwijls vraagt men hier naar. Vaak zijn het beelden die de dragers en ondersteuners weergeven en hoe je van aanplant tot een definitief eindbeeld komt. Niet onbelangrijk is dat een visualisering eigenlijk ook tot de standaard hoort tegenwoordig.

 

Beheerplannen

Afbeelding boven : de beheren opmaken voor de beheerders van parken en tuinen. Zelf zit ik in het ontwerpproces betrokken. Aanleg en beheer zit bij andere partijen. Voor de aannemer moeten er uitvoeringsdossiers opgemaakt worden en voor de beheerder zijn het dan weer de beheerdossiers. Wat houdt mijn werk in mbt de beheerdossiers / beheerplannen: over lange termijn aangeven hoe dus het beheer moet gebeuren. En zeker niet onbelangrijk: lengtes van bijvoorbeeld te maaien randen + waar de bosmaaier moet ingezet worden.

 

Eco-corridors

Afbeelding boven | het aantal ontworpen eco-corridors is ontelbaar.

 

Vijvers

Afbeelding boven | het aantal ontworpen vijvers is ontelbaar.

 

Tekenen is plezant

Zeer blij om voor de meest vooraanstaande kantoren in
Europa te mogen & kunnen werken

België / Nederland / Denemarken / Duitsland

 

Eerste Laureaten:

27 jaar actief waarvan sinds enkele jaren onder eigen onderneming. 🙂 In de eigen onderneming zijn de tuinen op de palmares gekomen. 🙂
Qua werk: zeer blij om aangesteld te zijn als adviseur natuur en landschap voor de ringparken Antwerpen voor  AnteaGroup & De Maatschap Buur/Sweco – Latz+partner – Greisch en Woordroff papa en ook zeer content om te mogen meewerken aan dossiers met eerste laureaten:1ste laureaat openbaar groen, goud in de categorie landschapsparken en gelauwerd als voorbeeld waterberging en infiltratie. Voorts ook laureaat ‘Natuur in je buurt 2018’. Vandaag behaalden we het 1ste laureaat op de Openbaargroen Awards van VVOG! Het project blauwgroen Park Spoor Natuurlijk van gemeente Kontich won in de categorie #landschapsparken en kreeg ook het #waterprooflabel van de Vlaamse Milieumaatschappij – VMM toegekend.
Project van AnteaGroup (zeer trots en aan meegewerkt). Beplantingen uitkiezen en beplantingsplannen opmaken + de beheerplannen voor parken en tuinen + om oa natuurgebieden te beheren en in stand te houden, ben ik uitermate blij om deze richtlijnen en beheerplannen te mogen opmaken.

 

Afbeelding boven | en dan komt de kers op de taart !

 

Trotse drager van het unitar certificaat

Foto links: de ontvangen badge en bekijk ook de volgende website: https://unitar.org/

 
 
 
 
 
 

Prentje rechts: allemaal leuke ventjes die vanalle leuke dingen doen. https://studioalternativi.com 🙂 Hoe leuk kan het leven wel niet zijn. 🙂

 

De ontdekkingen van de eeuw:

Ik teken ook graag en met momenten valt een mens straal achterover en maak je de ontdekking van de eeuw:

Prentje links: Allemaal bomen. https://www.cutout-trees.com/

 

TIPS & TRICKS

Er komen ontzettend veel tuinvragen binnen en die beantwoord ik steeds graag.

 

Eetbare wilde planten

Gooi ze niet op het stort, wel op uw bord. En ‘t is nog lekker ook. Heel wat van onze onkruiden zijn eetbaar en dragen bij tot een verrassend lekkere keuken. Een aantal planten kan je rauw tussen de boterham of in de salade eten. Andere onkruiden kan je dan weer koken of je kan er de soep mee kruiden. Door flink wat verlies aan kennis, missen we bijzonder veel kansen. Lees er kortelings meer over ….

 

 

Spaanse hyacinten ?

Hyacinten verwilderen gemakkelijk in tuinen en natuur. Maar hoe weet je of je nu werkelijk die wilde hyacinten in jouw tuin hebt en niet de Spaanse hyacinten?
De verschillen:

Wilde hyacinten :
– de bloemdekblaadjes zijn streepvrij
– de helmkoppen zijn geel
– de bladeren zijn 0.3 tot 1cm breed
– de bloemen geuren

Spaanse hyacinten:
– de bloemdekblaadjes zijn gestreept
– de helmknoppen zijn blauw
– de bladeren zijn 1 tot 1.5cm breed
– de bloemen zijn licht geurend

 

Winter, vorst en wind

De daglengte wordt steeds korter. De wind wordt schraal en waait uit het oosten. Sommige bladhoudende planten ontbladeren en overleven de eerste temperatuurval niet. Hoe komt dat en hoe komt het dat planten droogtestress ervaren terwijl het eigenlijk kloddernat is? Dat leest u hier:

 

Dagwinde

De dagwinde bloeit tijdens het najaar, als de dagen flink wat korter worden. Hoe komt dat? En wat met die andere plant uit de windefamilie: de maanbloem? Lees er meer over: klik hier:

Bloembollen

Tulpenbollen planten: Zet je die nu licht, of mogen ze op een wat donkerdere plaats? Hoe komt het dat de bloem soms wel eens verdroogt? En wat met de kleur van bol: soms is die wit en de andere keer is ie bruin. Lees meer en klik hier:

 

Dakplatanen

Het dak van de dakplataan valt  uit. Het blad ontvouwd slecht en kleurt snel bruin … Wat is er aan de hand? Dat lees je hier:

 

Waarom zetten we boompalen?

Zetten we 1 paal? Of zetten 2 of zelfs wel 4 palen? En kies je nu lange palen? Of neem je korte palen?

 

Wat is er aan de hand met de Taxus?

Een taxus kent eigenlijk best wel wat belagers. Er bestaan worteletende larven, kevers en zelfs ook luizen. Om het probleem correct aan te wijzen zal je moeten zoeken naar de belager, en dat is soms niet zo eenvoudig….

 

Digitalis in de tuin

Vingerhoedskruid heeft een korte levensduur. Het eerste jaar ziet u het blad, het tweede jaar verschijnt de bloem. Sommige planten zijn eenjarig: deze blijven dan kleiner. De plant wordt bevlogen door vlinders en bijen. Vingerhoedskruid heeft niet noodzakelijk het grondwater nodig. 

Potgrond & planten gieten

Er bestaan best wel wat verschillende types potgrond. Sommige mengsels kunnen een plant stevig vastzetten. Andere mengsels zijn dan weer meer doorlatend en giet je weer anders.

 

Snoeien tijdens de zomer?

Zomersnoei geeft niet altijd zo’n goede hergroei. Sommige planten komen met onvoldoende takken weer terug en komen niet in een ideale winterrust terecht. Bij sommige planten is het dan weer nét wel goed omdat je het risico op takbreuk bij winderig weer laat afnemen. Welke planten genieten het meest van een zomersnoei …. (?) Dat lees je hier!

 

Mooie herfstkleuren

Hitte & droogte

De droogte die we deze tijd van het jaar kennen, is dé zomerdroogte. Voor heel wat droogtegevoelige plantensoorten kan dit dramatische gevolgen hebben als ze niet meer aan het grondwaterprofiel kunnen en louter nog overleven op het vochtvasthoudend vermogen van de bodem. Planten die diep wortelen, groeien al bij al nog vrij goed tijdens jaren met zomerdroogte. Verzwakte planten kwijnen weg en sterven. Hoe kunnen we ons beschermen tegen deze droogteproblemen?

 

Bloembollen planten

Bollen van voorjaarsbloeiers worden doorgaans pas laat op het jaar geplant waardoor er spijtig genoeg dikwijls weinig tijd is voor wortelvorming.Vaak wordt er gekeken naar de bodemtemperatuur die onder de 12°C zakt.Op zavel en kleigronden is dat rond (of vanaf) 10 oktober (ongeveer).Op zandgronden plant men dikwijls maar pas na 1 november. De reden waarom je zou wachten, heeft te maken met ziektes die de bol kunnen aantasten. Vanaf bepaalde lage bodemtemperaturen heb je dat risico niet meer of vele minder….

 

Op vrijdag 10 mei tijdens de voormiddag: interviews maken met de standhouders voor de radio op de tuindagen in Beervelde. Altijd super interessant en oh zo verslavend om tussen al deze plantjes te kunnen rondlopen.

 

Foto onder: op 4 mei de bloembakken met de perkplantjes gevuld. 🙂

 

Bloemekes in april:

Bloemekes in maart:

Foto boven | de bloemekes van een Prunus x subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ start met bloeien in november en gaat daar de ganse winter herhalend mee door.

 

Foto boven | de bloemekes van een Amelanchier lamarckii: het ganse jaar een aantrekkelijke plant.

 

Foto boven | de bloemekes (in wording) van een Viburnum burkwoodii.

 

Foto boven | de bloemekes van een Malus ‘Royalty’: 1 van de mooiste donkerbladige sierappels.

 

Foto boven | de bloemekes van een Forsythia x intermedia ‘Spectabilis’.

 

Foto boven | de bloemekes van een Forsythia x intermedia ‘Lynwood’. ‘Lynwood’ is een mutant uit de ‘Spectabilis’ . Het verschil tussen een ‘Lynwood’ en ‘Spectabilis’, is volgende:

– ‘Spectabilis’: hangende (goudgele) bloemen en losse, lange smalle kroonslippen.
– ‘Lynwood’ : korter gesteelde bloemen, niet hangend. De bloemkleur is iets lichter en de kroonslippen zijn breder. De bloem vormt een meer gesloten geheel.

 

Foto boven | de bloemekes van een Edgeworthia. Opvallende verschijning en oogt tropisch. Deze plant katapulteert u naar Madeira, de Azoren en zelfs het Middellandse Zeegebied.

 

Afbeelding boven | Ferdynand Ruszczyc Wiosna kon toveren met kleur. Foto’s boven | Deze tijd van het jaar kan je wel wat blik-vangende plantengroepjes zetten in de tuin.

 

Foto boven | Ribes sanguineum

 

Foto boven | Rhododendron hybr. ‘Christmas Cheer’. Een zeer opvallende plant vanwege de grote bloemen.

 

Foto boven | de bloemekes van een Spiraea cinera ‘Grefsheim’. De plant heeft afhangende twijgen. Dit combineert mooi met andere planten die ook afhangende twijgen hebben.

 

Foto boven | de bloemekes van een Peer ‘Bon Chretien William’. Staat dikwijls genoteerd dat deze pas eind april bloeit. De foto boven is echter in maart genomen.

 

Foto boven | de bloemekes van een Peer ‘Comtesse de Paris’. Deze peer wordt bestoven door de bloemekes van de peer ‘Bon Chretien William’. Als ge een ‘Comtesse de Paris’ in uwen hof wil zetten, koopt ge dus best ook een ‘Bon Chretien William’ die je er naast zet.

 

Foto boven | de bloemekes van een Chaenomeles superba ‘Pink Lady’.

 

Foto boven | de bloemekes van een pruim, Prunus domestica ‘ Monsieur Hatif’: opgelet niet zelfbestuivend.

 

Foto boven | Prunus triloba

 

Gids tuinreizen

Hoera! Tuinreizen naar Engeland. 🙂
Vanaf volgend jaar staan er terug tuinreizen (groepsreizen) naar Engeland op het programma

 

Prentjes boven : het hotel en Sissinghurst.

We bezoeken enkele prachtige tuinen waar iedereen vrij is om ze op eigen tempo te bezoeken.

 

De tuinreis naar Engeland: Voor de moment is de bus half gevuld en zijn dus nog enkele plaatsen vrij. Meer info vinden jullie op deze website : tuinreis Engeland

 

22 april 2023: Keukenhof

En wat doet een mens die verslaafd is aan de bloemekes: zoveel mogelijk tussen de bloemekes zitten natuurlijk. 🙂

 

Foto boven: Tulipa ‘Copper Image’

 

Foto boven: Tulipa ‘La Belle Epoque’

 

Foto boven: Tulipa ‘Penelope’

 

Foto boven: Tulipa ‘Lambada’

 

Foto boven: Tulipa ‘Hemisphere’

 

Foto boven: Tulipa ‘Fire Wings’

 

Foto boven: Tulipa ‘Amazing Grace’

 

Foto boven: Tulipa ‘Double Surpirise’

 

Foto boven: Tulipa ‘Lasting Love’

 

Foto boven: Tulipa ‘Purisima’

Tuinieren is plezant.

De leukste hobby van het land.

foto onder | In MijnenHof 2 juni 2024 : Geranium oxonianum ‘Maurice Moka’

 

foto boven | In MijnenHof 2 juni 2024 : Silene

 
IMG_5100

foto boven | In MijnenHof 14 april 2024: Hyacinten verwilderd onder de beukenhagen.

 

foto boven | Schoon: Clematis ‘Avalanche’ met Cytisus x praecox ‘Albus’

 

foto rechts en boven | In MijnenHof 13 april 2024 : Euonymus japonicus ‘Microphyllus’. De tuin moet nog wat verder proper gemaakt worden, maar dan ziet u toch alvast hoe deze geweldige buxus-vervanger de winter doorkomt. Er zijn veel frisgroene blaadjes te zien, maar die zie je eigenlijk de ganse winter. Wat mij betreft: als ik zou kunnen kiezen tussen een kerngezonde buxus of een Euonymus, kies ik allicht toch voor die Euyonymus. Waarom? De plant is meer ‘wolkjesachtig’ en heeft meer karakter.

 

foto links | In MijnenHof 13 april 2024: Clematis m. ‘Mayleen’. De bloemen zitten voornamelijk bovenaan bij deze klimplant. De geur is 1 van de betere zoete geuren. Deze plant zet je best nabij het vensterraam dat je op de eerste verdieping vindt. Op het gelijkvloers heb je de trapladder nodig om van dit spektakel te genieten. Ideale plant om nabij venster van de slaapkamer te zetten. Foto onder | In MijnenHof 13 april: de seringen.

 

foto links | In MijnenHof : het blijft nog steeds dé allerbeste buxus-vervanger: Euonymus japonicus ‘Microphyllus’.
Foto onder | Purperkleurige Judaspenning in de tuin. 🙂

 

Foto’s onder | de grote kuis is begonnen en ook het verticuteren en herinzaaien van de gazon. 🙂 De lente is in aantocht.

 

Foto boven | Skimmia c. ‘Kew Green’: Deze start binnenkort met bloeien en geeft een verslavende meiklokjes-geur in april.

 

Foto boven | 4 en 10 Februari 2024 in MijnenHof:  Rhododendron ‘Praecox’. Foto onder | Helleborus.

 

Foto boven | 4 en 10 Februari 2024 in mijnen hof: Lonicera fragrantissima. De bloemen ruiken nogal sterk naar citroenzeep. Een ideale plant om naast de achterdeur te zetten, want uw huis ruikt steeds alsof het net gepoetst is en dat ge dus een propere mens bent. Foto onder | Bergenia.

 

Foto onder| 17 Januari 2024. Sneeuw in mijnen hof !

 

Foto onder| 5 Januari 2024. In de eigen omgeving enkele rijwegen onder water en bomen tegen de vlakte.

 

DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ik wens iedereen de gelegenheid tot feesten met lekkere hapjes en lekkere drankjes. Voorts wens ik iedereen een hoopvol nieuw jaar zonder bladluizen. Liefst ook geen vraatzuchtige kevers in uwen hof. Ook geen buxusmotten en geen schimmels of zo. Ik wens u wel heel veel bloemekes die heel goed ruiken en ook heel veel bijen, vlinders, vogels, vleermuizen en egels,…

 

Foto’s boven| Herfst en winter: een zéér mooie tijd in Mijnen Hof. 🙂

 

3 Foto’s onder| stormschade op 2 november 2023. Een hoge mast voor ons deur gevallen richting het kerkhof.

 

Foto boven| planten in het rond sleuren: een mens wordt daar gelukkig van.

 

Tuinieren is plezant, en naar de paddenstoelen kijken ook. 🙂

 

foto boven : Clematis vitalba: een zeer mooie klimplant met overvloedige bloei en groei. 🙂 Mogelijk dat je deze clematis niet meteen naast een jonge aanplant van bomen en struiken wil zetten. De plant weegt best zwaar en de buurplanten die nog niet stevig stevig staan, kunnen het gewicht mogelijk niet dragen.

Foto boven : op 27 mei 2023 Geranium ‘Poseidon’

 

Tuinieren is soms ook minder plezant....

Afbeelding onder| Een eigen tekening van 1 der meest gevreesde tuinplagen. Tuinieren is soms ook iets minder plezant: op 20 mei 2023 heb ik alweer de eerste lapsnuitkevers weggevangen. Het waren alvast stevige volwassen exemplaren, dus dat is allicht de’n overschot van vorig jaar dat de winter overleefd heeft. Het heeft ook mijne schoenmaat 38 overleefd. Ik ben normaal een tamelijk vredelievend mens, maar als ik een lapsnuitkver zie, trap ik dat beest gelijk plat. Opgelet: schemeractieve soort: dus ga ‘s nachts op jacht naar deze griezelige kevers. Twijfel niet: plat-stampen die handel! 🙂

 

HORROR IN MIJNENHOF: DE LAPSNUITKEVERS

En wat zet een mens neer aan de achterdeur? Allemaal Petunia en Surfinia. Vooral de purperen omdat deze zo goed ruiken.

 

In het verlengde weekend van 18/19/20 & 21 mei altijd in MijnenHof gezeten. 🙂

 

Foto boven : op 18 mei 2023 altijd in MijnenHof bezig geweest. 🙂

 

Foto boven : Een Akelei die hier  spontaan gestart is met groeien: eentje met een zilver randje. 🙂

 

Foto boven : Aquilegia ‘Pink Barlow’

 

Foto boven : fotooke van vorig jaar.

 

Foto boven : Rhododendron calophytum

 

Foto boven : Skimmia ‘Kew Green’. De gee-ee-uu-uur is geweldig !!!

 

Foto boven : Geranium macrorrhizum is een goede bodembedekker. De plant kan in droge schaduw. In diepe schaduw kan de plant wel openvallen. Knip de plant terug in dit geval zodat opnieuw een dichte zode gevormd kan worden.

 

Mooi: Persicaria ampl. ‘Rosea’ + Phlox p ‘Monica Lynden-Bell’.

 

Mooi: Phlox ‘Blue Evening’ en Veronicastrum v. ‘Erica’.

 

Mooi: op de voorgrond zie je Phlox ‘Blue Evening’, op de achtergrond zie je het oranje van Helenium ‘Sahin’s Early Flowerer’ en Helenium ‘Waltraut’.

 

Mooi: Iris ‘Silver Edge’ en Allium ‘Christophii’: zilverkleurige combinatie. Het effect van deze kleurencombiantie legt moeilijk vast op foto.

 

Afbeelding boven | Een tuin met plas & dras en alles erop en eraan. Deze tuin is kurkdroog en ook kloddernat zeer mooi.

 

Afbeelding boven | tussen de voegen kan je nog gras laten groeien.