KOM MEER TE WETEN OVER:

Bodem

Struiken

Gazon

Vaste planten

Bloembollen

GAZON

PIONIERSSOORTEN

STRAATGRAS

  • Groeit bij pH van 5-7
  • Kiemt vanaf 8°C

OXALIS CORNICULATA

Pioniersoorten kunnen zich heel gemakkelijk over nieuw gebied verspreiden (en ook innemen) omdat ze daarop voorzien zijn: ze hebben een korte levenscyclus en produceren doorgaans veel en licht zaad dat vrij lang kiemkracht heeft.
Het zijn doorgaans ook de eerste planten die verschijnen na bijvoorbeeld een periode van droogte in een beschadigde grasmat.
Oxalis corniculata heeft helaas zwakke stengels waardoor de wortel gemakkelijk achterblijft in de bodem. Daardoor krijgt u Oxalis moeilijk verwijderd met een grasmaaier of een verticuteerder. Er zal een stukje wortel opnieuw uitgroeien tot een plant en dus opnieuw zaad vormen.
 

Uiteindelijk gaat dit net zo gemakkelijk als dat het zich gevestigd heeft.

De plantjes zijn kortlevend en verspreiden zich gemakkelijk door zaad. Eigenlijk moet je er dus gewoon op letten dat er geen zaad verspreid kan worden. Maaien doet u dus frequent nog voor de zaaddozen vormen.

Toch wel met frequent maaien en eventueel verticuteren.

Maai het gras frequent om te voorkomen dat er zaaddozen vormen en het zaad kan verspreiden.
De ‘wortelmat’ die er zit, verminder je eventueel na de winter.
Je verticuteert tijdens de lente en daarna zaai je tijdig in, nog voor er onkruiddruk ontstaat, met een mengsel dat snel opkomt.
Zaai later op datzelfde jaar in met een grassoort die meer geschikt is voor uw bodem om de terugval op te vangen. Geen mengsel zaaien dus.

 
En waarom wil ik wachten tot na de winter?

Omdat je mogelijk te veel werk op je dak haalt.
De bloemetjes vormen zich nog tot in november. Stel u zich maar even voor dat je een traag opkomend mengsel zaait tijdens het najaar en dat de pioniers sneller opkomen. Dan heb je miserie, tenzij je onkruidbestrijding inzet natuurlijk.

GAZON ONTMOSSEN

We zouden net voor de winter het gazon willen ontmossen. 

Hoe pakken we dat aan.

Je kan hiervoor 2 toepassingen inzetten die je al dan niet combineert. 

Dat is ijzersulfaat uitstrooien en/of verticuteren. Als je beide zou combineren: eerst zet je het sulfaat in. 

Van zodra het mos bruin kleurt kan je starten met verticuteren.

Zijn er nog voordelen aan het gebruik van ijzersulfaat?

Ja, het onderdrukt schimmels en het bevordert de fijnere grassoorten in uw grasmengel.

En de nadelen van het gebruik van ijzersulfaat?

Er kan een zwarte, slecht ruikende band in de wortelzone van de grasmat ontstaan en de zuurtegraad van de bodem kan wijzigen (het werkt verzurend).

Ijzersulfaat jaagt ook de regenwormen (het bodemleven) weg.

 

Ik heb ook als eens gehoord over ijzerchelaat. Wat is dat?

Ijzer wordt voor diverse doeleinden ingezet: ijzerchelaat wordt ingezet als ‘voeding’ voor de plant. Bemesting is dus ijzerchelaat. 

Ijzersulfaat daarentegen wordt ingezet om te ontmossen en om eventueel schimmels te onderdrukken.

 

In de winkel staat nochtans op de verpakking dat ijzersulfaat het gazon mooi groen maakt. Dan is het toch ook bemesting?

De verpakking is hierin misleidend. Men bekijkt hier ijzer louter als sporenelement. Ijzerchelaat is stabiel waardoor het beschikbaar is/blijft voor de plant. 

Sulfaat dat u bijvoorbeeld veel zou toepassen, kan fosfaat vastleggen zodat het niet beschikbaar wordt voor de plant. Uw gazon zal er dus niet bepaald mooier op worden. 

Veel heeft ook wel te maken met de zuurtegraad en bodemgesteldheid.

 

Goed… ik gebruik dus ijzersulfaat om te ontmossen: ik overdrijf niet en neem de kleinste verpakking mee uit de winkel?

Ja, laat die zak van 25kg maar staan.

Ik maai het gazon alvorens het sulfaat uit te strooien?

Ja, en uitstrooien doe je ook net voor een regenbui.

Het sulfaat kan vlekken maken op de terrastegels en kleding?

Ja, je bewandelt het gras niet na het uitstrooien en de kleding was je apart uit.

Ik wacht een drietal dagen met het verticuteren?

Ja, best dat je ook eerst even het afgestorven mos wegharkt.

En daarna strooi ik kalk?

Dat kan zeker geen kwaad op pakweg een zandige grond.

Samenvatting:

– mbt het ontmossen gebruik ik ijzersulfaat. Ik mag ijzersulfaat niet als een meststof aanzien ondanks de verpakking een mooi groen gazon belooft.

– ik overdrijf niet in mijn aankoop: geen zakken van 25kg 

– ijzersulfaat maakt vlekken op verhardingen en kleding: opletten dus

– als ik overdrijf met ijzersulfaat kan dit de bodem verzuren en het kan fosfaten vastleggen

– wacht met verticuteren totdat het mos bruin kleurt

– er bestaat zoiets als ijzersulfaat en ijzerchelaat: een groot verschil

GAZON LATEN GROEIEN

Waar moet je rekening mee houden?

Met de aanleg van een gazon kan je met heel wat dingen rekening houden, maar de belangrijkste factoren zijn allicht :
– de bespelingstolerantie
– het herstelvermogen
– de droogtetolerantie
– de mogelijkheid tot groeien in de schaduw
– de zodedichtheid.
 
Kan je een gazon zelf aanleggen of zet je een tuinaannemer in?
 
Je kan perfect zelf jouw eigen gazon zaaien omdat er op de markt kant en klare gazonmengsels te koop zijn, zoals speelgazon, sportgazon en andere.
Een tuinaanlegger kan daarentegen meer inspelen op de specifieke eisen die mogelijk nodig zijn op uw bodemsoort en bodemgesteldheid. Een tuinaanlegger kan dus zelf een gazonmengsel samenstellen. Het komt dan niet uit het karton. Een tuinaanlegger kan ook helpen met het aanleggen van grasmatten indien zaaien niet jouw ding zou zijn.
Is het voorjaar (april) een goede periode om een gazon te zaaien?
 
Ja, dat gaat prima.
Kies bij voorkeur een gazonmengsel dat snel opkomt en snel vestigt. Bijvoorbeeld mengsels met een hoog aandeel Engels Raaigras. Vaak hoor je tuineigenaars zich hardop de vraag stellen hoe het komt dat het gezaaide gazon maar niet wil groeien. Dat komt onder andere omdat ze gekozen hebben voor een variëteit dat traag opkomt.
 
Kan je ook in de zomer zaaien? Of in het najaar?
 
Best dat je wacht tot de nazomer. Zaai niet tijdens de volle zomermaanden. Kies een mengsel dat wat trager vestigt. Je zit dan in de categorie van de mengsels met een hoog aandeel aan bijvoorbeeld Veldbeemdgras.
 
Er zijn blijkbaar verschillende soorten graszaden. Welke genieten jouw voorkeur?
 
Er zijn inderdaad heel wat verschillende soorten graszaden. Ik zou graag even willen melden dat dit dus geen mengsels zijn, maar zaden die helemaal op zichzelf staan.
Mijn top 4 =
– op de eerste plaats: Veldbeemdgras owv de wintervastheid, de zodedichtheid en de droogtetolerantie.
– op de tweede plaats: Wit Struisgras owv de tolerantie voor het kort maaien, de zodedichtheid en de wintervastheid. Wit Struisgras scoort enorm slecht op vlak van opkomstsnelheid en bespelingstolerantie.
– op de derde plaats: Engels raaigras owv de bespelingstolerantie en de opkomstsnelheid.
– op de vierde plaats: Veldbeemdgras owv de hoge schaduwtolerantie.
 
Wat met onkruid? Voor het zaaien / na het zaaien?
 
Voor het zaaien laat je best het onkruid opkomen dat je vernietigt.
Het zijn vooral de onkruiden die een penwortel vormen die je zorgvuldig moet verwijderen. Na het zaaien van uw mengsel moet je rekening houden dat er effectief zaden zijn die traag opkomen en traag vestigen. Als je het gras zaait nog voor de onkruiden in zaad komen, zal je weinig last hebben van onkruiddruk. Als je daarentegen té lang wacht met zaaien en daardoor het risico neemt dat rondvliegende onkruidzaden volop op het zaaibed terecht komen, heb je wel een probleem.
Plaats eventueel vliegendraad boven uw zaaibed waarop de onkruidzaden terecht komen.
Hoe dikwijls moeten we bemesten?
Dat is sterk afhankelijk van de bodemsoort- en kwaliteit en het gazonmengsel dat je gekozen hebt.
Stel nu even dat je arme, droge zandgrond hebt waar je een gazonmengsel gekozen hebt dat bestaat uit Roodzwenkgras, Veldbeemdgras, Hardzwenkgras en Struisgras.
Bij een lage (let wel) stikstofbemesting zal in dit mengsel het Roodzwenkgras sterker naar voren komen. Maar misschien is dit net jouw bedoeling?
 
Alleszins, traagwerkende meststoffen worden 2 keer per jaar ingezet. 1 Keer in het voorjaar (maart) en 1 keer in het najaar (oktober). De samenstelling van de bemesting is hier wel belangrijk. Er zijn meststoffen die een hoge dosis ijzersulfaat bevatten die het mos verbranden. Het zijn vaak deze meststoffen die in het najaar ingezet worden.
 
Wanneer geven we water?
Met water geven in de tuin zou ik sowieso rekening houden met de schaarste die er tijdens de zomer kan optreden.
Sproeien doe je niet als er een tekort aan drinkwater zou zijn. Als je zou sproeien omdat je niet houdt van het bruine kleurtje dat je gazon heeft tijdens de zomer, kan je beter overwegen om een andere grassoort in te zaaien die dus beter droogteresistent is en snel herstelt. Water geven kan schimmels in de hand werken en er zijn grassoorten die daar gevoelig voor zijn. Ik heb al schimmelinfecties gezien in nieuw aangelegde grasmatten die uitsluitend groeiden in de beregingszone van de sproeier. Het is vele beter dat je 1 keer écht goed déftig water geeft dan dat je telkens ’s avonds de sproeier zou opzetten. Als de weerman spreekt over een langere periode van droogte, zou ik nét voor die periode flink water geven.
 
Nog iets belangrijks om te weten?
 

Stort uw tuin vol beton. Daar heb je minder werk aan en dat wordt op de’n duur ook groen.

HET GAZON WIL NIET GROEIEN

Verschillende grassoorten met verschillende optimale pH-waarde?

 
Stel dat je siergazon koopt.
Op de zak staat dat dit mengsel bestaat uit: Engels raaigras en Roodzwenkgras.
Engels Raaigras heeft een optimale zuurtegraad tussen 6 en 7. 
Uw roodzwenkgras heeft daarentegen een optimale zuurtegraad tussen 5.5 en 6.5
Het is dus wenselijk – in dit geval – om uw bodem op waarde 6 te houden.
Waarom is dit niet eenvoudig?
 
Stel dat de luisteraar eerst het mos heeft verwijderd uit het gazon en
daar eigenlijk nog niet zo lang geleden mee gestart is. De luisteraar heeft ijzersulfaat gebruikt.
Ijzersulfaat maakt de bodem zuurder en
dan heb je mogelijk een waarde die lager zit dan 6.
Dat is dus niet echt ideaal om het gras te laten groeien.
 
Maar groeien doet het toch?
 
Ja, maar het zal niet goed ontwikkelen.
Stel dat je de waarde verlaagd hebt naar 5.5,
dan zal er een concurrentiestrijd ontstaan tussen het Engels raaigras en het Roodzwenkgras:
het Roodzwenkgras wint.
 
Kan de luisteraar dan volop kalken om de waarde te laten stijgen?
 
Ja, dat kan. Maar dan gaat de waarde mogelijk boven de 6.5 uitkomen en 
dan heb je opnieuw een concurrentiestrijd waarbij het Engels raaigras zal winnen.
Als de luisteraar bijvoorbeeld overbekalkt heeft, hoelang duurt het dan dat de bodem herstelt ?
 
Dat zal helaas ja-ren, ja-ren, ja-ren duren !
Veel tuinders kalken erop los of gebruiken het ijzersulfaat bij de vleet en 
dit gaat allemaal ten koste van de optimale zuurtegraad voor planten en die de bodem van nature uit heeft.
 
 
Samenvatting gesprek:
 
– als het gras niet goed groeit, betekent dit doorgaans dat de zuurtegraad niet goed zit
– uw grasmengsel bestaat uit verschillende grassoorten die elk een optimale zuurtegraad wensen. Doorgaans is de waarde 6 oké
– bij ‘slechte’ waarden ontwikkeld een deel van de grassoorten slecht

IJZERSULFAAT: MET OF ZONDER BODEMSCHIMMEL ?

OVERBEKALKEN

Copyright © 2019 MIJNEN HOF
top
Spring naar toolbar