KOM MEER TE WETEN OVER:

GAZON

Bodem

Struiken

Gazon

Vaste planten

GRASSOORTEN

STRAATGRAS

 • Groeit bij pH van 5-7
 • Kiemt vanaf 8°C

ENGELS RAAIGRAS

 • Grasveldtype & weidetype
 • geschikt voor sportvelden, dijken, speelgazons en recreatieterreinen
 • indien speelgazon: opteer voor veldbeemdgras
 • Zaaidiepte = 2-4cm (indien gemengd met veldbeemdgras: 1-2cm)
 • Groei bij pH van 6-7
 • Kies Engels raaigras owv de bespelingstolerantie en de opkomstsnelheid.
 • Kiemduur :

ITALIAANS RAAIGRAS

VELDBEEMDGRAS

 • Grasveldtype
 • geschikt voor sportvelden, dijken, speelgazons en recreatieterreinen
 • Kies veldbeemdgras owv de wintervastheid, de zodedichtheid en de droogtetolerantie.

ROODZWENKGRAS

 • Grasveldtype
 • Groeit bij pH van 5.5-6.5
 • Vormt vrij snel veel vilt en bijgevolg ideale omstandigheden voor straatgras.
 • Kiemt vanaf 10°C.

Voorbeelden Roodzwenkgras – gewoon:

 • Gima
 • Balkan
 • EuroCarina
 • enzoverder

WIT STRUISGRAS

 • Kies Wit Struisgras owv de tolerantie voor het kort maaien, de zodedichtheid en de wintervastheid. Wit Struisgras scoort enorm slecht op vlak van opkomstsnelheid en bespelingstolerantie.
 • Struisgras vormt vrij snel veel vilt.
 • Zie je eigenlijk niet zo snel in mengsels opduiken

GRASMENGSELS

MENGSELS VOOR ZEEDIJKEN

Indien veel gemaaid:
10% Engels raaigras (van het grasveldtype), 30% , 30% veldbeemdgras (fijne uitlopers), 30% veldbeemdgras (forse uitlopers) en totaal in kg per ha: 60-80

40% Engels raaigras (van het weidetype), 25% , 15% veldbeemdgras (fijne uitlopers), 10% veldbeemdgras (forse uitlopers), 10% en totaal in kg per ha: 50-70

MENGSELS VOOR BERMEN EN BIJVOORBEELD VOORTUINEN OF INZAAIEN VAN GRASDALLEN

Snel groen en kan goed tegen zout

35% Engels raaigras, 5% Veldbeemdgras, 40% Roodzwenkgras (fors), 20% Roodzwenkgras (gewoon)

Snel groen, kan goed tegen zout en vormt een waterwerende mat

10% Engels raaigras, 30% Veldbeemdgras, 30% Roodzwenkgras (fijn), 30% Roodzwenkgras (fors)

Volgens SB 250

25% Roodzwenkgras (fijn), 20% Roodzwenkgras (gewoon RooDzwenkgras), 40% Roodzwenkgras (fors), 15% Veldbeemdgras en totaal in kg per ha: 10-15

30% Roodzwenkgras (uitlopervormend), 20% Roodzwenkgras (gewoon RooDzwenkgras), 25% Hardzwenkgras, 20% Fijnbladig schapegras, 5% Gewoon struisgras en totaal in kg per ha: 25-75

Copyright © 2020 MIJNEN HOF
top
Spring naar toolbar