SR – Gazon

April 2018

Gazon laten groeien

HET LATEN GROEIEN VAN UWE GAZON, HOE WERKT DAT?

Waar moet je rekening mee houden?

Met de aanleg van een gazon kan je met heel wat dingen rekening houden, maar de belangrijkste factoren zijn allicht :
– de bespelingstolerantie
– het herstelvermogen
– de droogtetolerantie
– de mogelijkheid tot groeien in de schaduw
– de zodedichtheid.
 
Kan je een gazon zelf aanleggen of zet je een tuinaannemer in?
 
Je kan perfect zelf jouw eigen gazon zaaien omdat er op de markt kant en klare gazonmengsels te koop zijn, zoals speelgazon, sportgazon en andere.
Een tuinaanlegger kan daarentegen meer inspelen op de specifieke eisen die mogelijk nodig zijn op uw bodemsoort en bodemgesteldheid. Een tuinaanlegger kan dus zelf een gazonmengsel samenstellen. Het komt dan niet uit het karton. Een tuinaanlegger kan ook helpen met het aanleggen van grasmatten indien zaaien niet jouw ding zou zijn.
 
Is het voorjaar (april) een goede periode om een gazon te zaaien?
Ja, dat gaat prima.
Kies bij voorkeur een gazonmengsel dat snel opkomt en snel vestiget. Bijvoorbeeld mengsels met een hoog aandeel Engels Raaigras. Vaak hoor je tuineigenaars zich hardop de vraag stellen hoe het komt dat het gezaaide gazon maar niet wil groeien. Dat komt onder andere omdat ze gekozen hebben voor een variëteit dat traag opkomt.
Kan je ook in de zomer zaaien? Of in het najaar?
Best dat je wacht tot de nazomer. Zaai niet tijdens de volle zomermaanden. Kies een mengsel dat wat trager vestigt. Je zit dan in de categorie van de mengsels met een hoog aandeel aan bijvoorbeeld Veldbeemdgras.
 
Er zijn blijkbaar verschillende soorten graszaden. Welke genieten jouw voorkeur?
Er zijn inderdaad heel wat verschillende soorten graszaden. Ik zou graag even willen melden dat dit dus geen mengsels zijn, maar zaden die helemaal op zichzelf staan.
Mijn top 4 =
– op de eerste plaats: Veldbeemdgras owv de wintervastheid, de zodedichtheid en de droogtetolerantie.
– op de tweede plaats: Wit Struisgras owv de tolerantie voor het kort maaien, de zodedichtheid en de wintervastheid. Wit Struisgras scoort enorm slecht op vlak van opkomstsnelheid en bespelingstolerantie.
– op de derde plaats: Engels raaigras owv de bespelingstolerantie en de opkomstsnelheid.
– op de vierde plaats: Veldbeemdgras owv de hoge schaduwtolerantie.
 
Wat met onkruid? Voor het zaaien / na het zaaien?
Voor het zaaien laat je best het onkruid opkomen dat je vernietigt.
Het zijn vooral de onkruiden die een penwortel vormen die je zorgvuldig moet verwijderen. Na het zaaien van uw mengsel moet je rekening houden dat er effectief zaden zijn die traag opkomen en traag vestigen. Als je het gras zaait nog voor de onkruiden in zaad komen, zal je weinig last hebben van onkruiddruk. Als je daarentegen té lang wacht met zaaien en daardoor het risico neemt dat rondvliegende onkruidzaden volop op het zaaibed terecht komen, heb je wel een probleem.
Plaats eventueel vliegendraad boven uw zaaibed waarop de onkruidzaden terecht komen.
Hoe dikwijls moeten we bemesten?
Dat is sterk afhankelijk van de bodemsoort- en kwaliteit en het gazonmengsel dat je gekozen hebt.
Stel nu even dat je arme, droge zandgrond hebt waar je een gazonmengsel gekozen hebt dat bestaat uit Roodzwenkgras, Veldbeemdgras, Hardzwenkgras en Struisgras.
Bij een lage (let wel) stikstofbemesting zal in dit mengsel het Roodzwenkgras sterker naar voren komen. Maar misschien is dit net jouw bedoeling?
 
Alleszins, traagwerkende meststoffen worden 2 keer per jaar ingezet. 1 Keer in het voorjaar (maart) en 1 keer in het najaar (oktober). De samenstelling van de bemesting is hier wel belangrijk. Er zijn meststoffen die een hoge dosis ijzersulfaat bevatten die het mos verbranden. Het zijn vaak deze meststoffen die in het najaar ingezet worden.
 
Wanneer geven we water?
Met water geven in de tuin zou ik sowieso rekening houden met de schaarste die er tijdens de zomer kan optreden.
Sproeien doe je niet als er een tekort aan drinkwater zou zijn. Als je zou sproeien omdat je niet houdt van het bruine kleurtje dat je gazon heeft tijdens de zomer, kan je beter overwegen om een andere grassoort in te zaaien die dus beter droogteresistent is en snel herstelt. Water geven kan schimmels in de hand werken en er zijn grassoorten die daar gevoelig voor zijn. Ik heb al schimmelinfecties gezien in nieuw aangelegde grasmatten die uitsluitend groeiden in de beregingszone van de sproeier. Het is vele beter dat je 1 keer écht goed déftig water geeft dan dat je telkens ’s avonds de sproeier zou opzetten. Als de weerman spreekt over een langere periode van droogte, zou ik nét voor die periode flink water geven.
 
Nog iets belangrijks om te weten?
 

Stort uw tuin vol beton. Daar heb je minder werk aan en dat wordt op de’n duur ook groen.

Oktober 2018

Gele bloemetjes in gazon

Ik ben volop bezig met het herstel van mijn grasmat. 

Helaas is dit niet eenvoudig omdat er ontzettend veel kleine gele bloemetjes tussen de verschillende grassoorten groeien. 

Het lijkt wel klaver. Welk plantje is dit?

 
Het plantje heet Oxalis corniculata of Gehoornde klaverzuring. 
 
Hoe komt het dat dit kleine plantje zo snel en goed verspreidt?
 
Oxalis (corniculata) is een pioniersoort.
Pioniersoorten kunnen zich heel gemakkelijk over nieuw gebied verspreiden (en ook innemen) omdat ze daarop voorzien zijn: ze hebben een korte levenscyclus en produceren doorgaans véél EN licht zaad dat vrij lang kiemkracht heeft.
Het zijn doorgaans ook de eerste planten die verschijnen na bijvoorbeeld een periode van droogte in een beschadigde grasmat.
 
Dus dat betekent dat als ik de bloemetjes eindelijk weg heb, het afgevallen zaad na lange periode nog altijd kan kiemen?
 
Yup, zelfs al zou je het zaad begraven en pas na lange tijd terug bovenhalen: het groeit opnieuw.   
 
En moet er een mannelijk en een vrouwelijk Oxalis-plantje in mijn gazon groeien om effectief nakomelingen te produceren?

Nope. Het spul bevrucht zichzelf. Het minste plantje dat je laat staan kan een hele tuin koloniseren.
 
 
En zijn de vele zaadjes en de vele nieuwe plantjes het enige probleem?

Neen, de plantjes hebben dan ook nog zwakke stengels waardoor de wortel gemakkelijk achterblijft in de bodem.
 
Dus… als ik het goed begrijp: verticturen heeft geen zin omdat er altijd wel stukjes wortel blijven zitten die telkens uitgroeien tot nieuwe plantjes?

Klopt,
maar er is wel een maar:
het plantje leeft niet erg lang: dat is die korte levenscyclus zoals eerder vermeld.

Verticuteren zal zin hebben om de mogelijk dichte mat van wortels terug te dringen.

 

Prima, ik heb een tamelijk slechte kleigrond. Er groeit niets. Kan dan een pioniersoort mijn bodem ‘leefbaar’ maken. Wortels die blijven zitten zorgen toch voor lucht en een natuurlijke waterafvoer van/in mijn bodem. Ik maak daardoor mijn grond dan toch beter?

 
Dat kan, maar geen haan die op een slechte kleigrond eerst de pioniersoorten wil laten groeien alvorens te starten met een tuin.
Wat een ‘ schande’ indien je eerst de onkruiden laat groeien om een kleigrond lucht en levendig te maken. Je ‘moet’ harken en poetsen hé…
 
Hoe krijg ik Oxalis weg uit mijn gazon?
Uiteindelijk gaat dit net zo gemakkelijk als dat het zich gevestigd heeft.
De plantjes zijn dus kortlevend en verspreiden zich gemakkelijk door zaad. Eigenlijk moet je er dus gewoon op letten dat er geen zaad verspreid kan worden. 
 
 
De plantjes bevruchten zichzelf. Er wordt ALTIJD zaad gevormd. Hoe vermijd ik dan dat het zich verspreidt? 

Zorg ervoor dat er geen zaaddozen gevormd kunnen worden of dat ze niet kunnen ‘exploderen’. Maaien dus.

Tijdens droogte groeit het gras niet en maait men niet.

Dus dan is het niet abnormaal dat de pioniers (terug) de overhand halen.

Maar van zodra je terug frequent start met het gras af te rijden zullen die pioniers uiteindelijk automatisch terug verdwijnen en (af)wachten tot ze opnieuw tevoorschijn kunnen en mogen komen.
 
 
En hoe herstel ik dan mijn gazon?

Toch wel met verticuteren,
maar bij overdaad aan Oxalis kan je eventueel wachten tot na de winter.

Maai de Oxalis net alsof uw gras maait, om te voorkomen dat het zaad kan verspreiden.
De ‘worteldruk’ die er zit, verminder je dan na de winter.
Je verticuteert tijdens de lente en daarna zaai je tijdig in, nog voor er onkruiddruk ontstaat, met een mengsel dat snel opkomt.
Zaai later op datzelfde jaar in met een grasSOORT die meer geschikt is voor uw bodem om de terugval op te vangen. Geen mengsel zaaien dus.

 
En waarom wil ik per se wachten tot na de winter?
Omdat je mogelijk te veel werk op je dak haalt.
De bloemetjes vormen zich nog tot in NOVEMBER.Stel u zich mar even voor dat je een traag opkomend mengsel zaait deze tijd van het jaaren dat de pioniers sneller opkomen. Dan heb je miserie, tenzij je onkruidbestrijding inzet natuurlijk.

November 2018

Gazon ontmossen

We zouden net voor de winter het gazon willen ontmossen. 

Hoe pakken we dat aan.

Je kan hiervoor 2 toepassingen inzetten die je al dan niet combineert. 

Dat is ijzersulfaat uitstrooien en/of verticuteren. Als je beide zou combineren: eerst zet je het sulfaat in. 

Van zodra het mos bruin kleurt kan je starten met verticuteren.

Zijn er nog voordelen aan het gebruik van ijzersulfaat?

Ja, het onderdrukt schimmels en het bevordert de fijnere grassoorten in uw grasmengel.

En de nadelen van het gebruik van ijzersulfaat?

Er kan een zwarte, slecht ruikende band in de wortelzone van de grasmat ontstaan en de zuurtegraad van de bodem kan wijzigen (het werkt verzurend).

Ijzersulfaat jaagt ook de regenwormen (het bodemleven) weg.

Ik heb ook als eens gehoord over ijzerchelaat. Wat is dat?

Ijzer wordt voor diverse doeleinden ingezet: ijzerchelaat wordt ingezet als voeding voor de plant. Bemesting is dus ijzerchelaat. 

Ijzersulfaat daarentegen wordt ingezet om te ontmossen en om eventueel schimmels te onderdrukken.

In de winkel staat nochtans op de verpakking dat ijzersulfaat het gazon mooi groen maakt. Dan is het toch ook bemesting?

De verpakking is hierin misleidend. Men bekijkt hier ijzer louter als sporenelement. Ijzerchelaat is stabiel waardoor het beschikbaar is/blijft voor de plant. 

Sulfaat dat u bijvoorbeeld veel zou toepassen, kan fosfaat vastleggen zodat het niet beschikbaar wordt voor de plant. Uw gazon zal er dus niet bepaald mooier op worden. 

Veel heeft ook wel te maken met de zuurtegraad en bodemgesteldheid.

Goed… ik gebruik dus ijzersulfaat om te ontmossen: ik overdrijf niet en neem de kleinste verpakking mee uit de winkel?

Ja, laat die zak van 25kg maar staan.

Ik maai het gazon alvorens het sulfaat uit te strooien?

Ja, en uitstrooien doe je ook net voor een regenbui.

Het sulfaat kan vlekken maken op de terrastegels en kleding?

Ja, je bewandelt het gras niet na het uitstrooien en de kleding was je apart uit.

Ik wacht een drietal dagen met het verticuteren?

Ja, best dat je ook eerst even het afgestorven mos wegharkt.

En daarna strooi ik kalk?

Dat kan zeker geen kwaad op pakweg een zandige grond.

Samenvatting:

– mbt het ontmossen gebruik ik ijzersulfaat. Ik mag ijzersulfaat niet als een meststof aanzien ondanks de verpakking een mooi groen gazon belooft.

– ik overdrijf niet in mijn aankoop: geen zakken van 25kg 

– ijzersulfaat maakt vlekken op verhardingen en kleding: opletten dus

– als ik overdrijf met ijzersulfaat kan dit de bodem verzuren en het kan fosfaten vastleggen

– wacht met verticuteren totdat het mos bruin kleurt

– er bestaat zoiets als ijzersulfaat en ijzerchelaat: een groot verschil

November 2018

Heksenkringen

Er groeien paddestoelen in mijn tuin. Ze staan in een vrijwel perfecte cirkel. Wat is dit?

 
Je hebt een heksenkring in de tuin.
 

Waar komt die kring vandaan? Dansen er dan ’s nacht heksen in mijn tuin?
 
 
Wel, volgens de mythe heb je dan inderdaad heksen of een vuurspuwende draak over de vloer gehad.
Maar eigenlijk ontstaat de kring uit de zwamvlok van slechts 1 enkel exemplaar.
 
 
Dit betekent dan gelijk dat de kring steeds groter wordt?
 
 
Ja, zowel ondergronds als bovengronds kan de groeisnelheid tot 35cm per jaar bedragen.
Er bestaan ook paddestoelen die een symbiose aangaan met een boom of struik en dus ook tot een heksenkring kunnen uitgroeien. Die blijven dan wel in de nabijheid van de plant.
 
 
 

Hoe groot en oud kunnen die kringen worden?

 
 
Wel, ik heb het zelf even moeten opzoeken op wikipedia, maar blijkbaar zou 1 van de oudste kringen 700 jaar oud zijn met een diameter van 600m.
 
 

 

Is het telkens dezelfde soort paddestoel die je ziet?

 
 
Eenmaal je de kring hebt, zie je inderdaad steeds dezelfde soort. Maar uiteindelijk zijn het 60-tal soorten die er in slagen om een kring te vormen.
 
 
Kan die typische rode-met-witte-stippen-paddestoel (de vliegenzwam) uitgroeien tot een heksenkring?
 
 
Ja, en eigenlijk wordt het nu best wel lollig: van de heksenkring van de vliegenzwam kan je heksenzalf maken.
 
 
Heksenzalf?
 
 
Ja, naar ’t schijnt zie je dan niet alleen de heksen in uw tuin, ge ziet ze dan ook nog eens vliegen op hunne bezem als je de zalf gebruikt.
 

Zijn heksenkringen slecht?

 
 
Neen, als de paddestoelen in symbiose leven met bomen (of struiken) bieden ze de bomen de nodige mineralen. Deze symbiose kan op erg jonge leeftijd ontstaan.
Een piepklein haarworteltje van een heel jong boompje kan een piepklein zwamdraadje treffen en het ideale huwelijk wordt bezegeld.
Ja, heksenkringen kunnen toch slecht zijn als die schimmeldraden een dermate dicht netwerk vormen zodat er eigenlijk vrijwel niets meer kan groeien.
In het slechts geval moet je de grond (de schimmeldraden) uitgraven tot wel 90cm diep. Het wordt dan wel uitermate dramatisch…
 
 

Tijdig ingrijpen is dan misschien toch wel goed om dan maar geen heksenkringen in pakweg het gazon te hebben?

 
 
Inderdaad, en dan kom je in de categorie van vorige week waar het gazon werd ontmost met ijzersulfaat.
Herinner: ijzersulfaat onderdrukt schimmels. Nu… het effect van ijzersulfaat is omstreden.
Je zal alleszins flink en lang moeten gieten met een het ijzersulfaat dat je hebt gemengd met water. De draden kunnen dus effectief tot 90cm diep zitten…
 
 
 
Samenvatting:
 
– Paddestoelen in een kring = heksenkring
– Als paddestoelen in symbiose groeien met bomen en struiken kan dit een perfect huwelijk zijn
– Als de schimmeldraden een ondoordringbaar netwerk vormen, ontstaan er problemen
– Grijp tijdig en goed in om drama’s te vermijden (= 90cm afgraven van grond) 

.

Author: Lizzy

Copyright © 2019 MIJNEN HOF
top
Spring naar toolbar