MIJNEN HOF bodem

bodem

Bodemverbetering

Meststoffen

  • Een stikstofrijke bemesting geeft scheutgroei. Als je dus bij jonge aanplant stikstofrijk zit te bemesten, kan dit ten nadele van de wortelgroei zijn. De worteldichtheid kan ook gereduceerd worden. Stikstof geef je ook beperkt in meerdere dosissen, opnieuw om de beworteling en aanslag van de planten niet negatief te be├»nvloeden.

Turf