contact: lizzy.heylen@skynet.be

 

1 Van onze luisteraars (lezers) heeft problemen met zijn of haar Taxus.

Deze kleurt niet mooi en lijkt groeiachterstand of stagnatie te kennen.
Wat is er aan de hand?
 
Taxus kent eigenlijk dus best wel een aantal belagers.
Er bestaan worteletende larven, kevers en ook luizen.
 
Om het probleem correct aan te wijzen, zal de luisteraar naar de vijand moeten zoeken. 
 
Het zoeken naar luizen en larven gaat tamelijk vrij eenvoudig.
De luisteraar heeft zelfs een foto bijgevoegd van een larve, maar dit is geen larve van de taxuskever. Je ziet een engerling.
Engerlingen zijn ook sowieso ook bodemplagen maar tasten het grasland aan en niet zo direct uw taxus.
 
Er werd ook een foto bijgevoegd van een taxusscheut, waar je het probleem wél ziet en dat zijn dopluizen. Je ziet een bruin onopvallend dopje. Je zou haast denken dat het een onderdeel van de plant is. Als de luisteraar wat meer tijd wil besteden naar het zoeken van deze dopjes, zal ie ook merken dat de dopjes soms naar het oranje en zelfs geelgroen neigen en ook kleiner kunnen zijn.
 
Wat zijn die dopjes?
 
Het is eigenlijk een notendopvormig schildje. Je een dopvormige buil waar je zeker geen insect in herkent. Je denkt werkelijk dat het een onderdeel van de plant is. Maar onder die dop zit dus die luis die met een zuigsnuit vrij diep in het plantendeel vast zit. Dat is gelijk de reden van uw groeistagnatie van de Taxus: de nieuwe mooie groeischeuten groeien niet (of eerder slecht) omdat de luizen de sappen van de plant wegzuigen.
 
De luisteraar heeft het dopje open gepeuterd en er zitten allemaal witte stipjes in en hij ziet geen luis. (Zie foto)
 
De dopluis die onder het schild zit (en die je dus niet ziet), start op een bepaald ogenblik met verschrompelen. De ruimte die vrij komt wordt gevuld met eitjes. Die eitjes komen uit en de jonge dopluizen verspreiden zich en wordt de plaag alleen maar groter.
 
Wanneer bestrijd je deze luizen dan best?
 
Van de moment dat ze vanonder hun dop van de mama gekropen komen.
Ze hebben op dat ogenblik zelf nog geen dop, dus kan je ze bestrijden.
De luisteraar gaat zich wel van zijne beste psychopathologische kant moeten laten zien en tijdelijk even een dwangneurose moeten aankweken en dus enige tijd de bestrijdingsproducten inzetten. Je krijgt het (opgelt : wel moeilijk) onder controle.
 
 
 
Als de luisteraar zou zoeken naar een taxuskever?
 
Dat is een moeilijke want ze zijn ’s avonds en ’s nachts actief en schuilen overdag op donkere plaatsen. Je kan altijd wel eens in de buurt van Euonymus spp. of fortunei zoeken of een andere waardplant. Een kardinaalsmuts is wel eens een verklikkerplant. 
Die ga je alleszins niet zo gemakkelijk vinden.
 
Samenvatting gesprek:
 
– Taxus groeit niet mooi.
– Jonge groeischeuten ‘blijven achter’
– Ga op zoek naar de belager
– Dit kunnen larven, luizen en/of kevers zijn
– Luizen zijn wel eens dopluizen
– Engerlingen worden soms wel eens beschouwd als larven van de taxuskever
– De taxuskever is s’ avonds en ’s nachts actief 
– Het lukt om de plaag onder controle te brengen en zelfs te bestrijden,
maar wees er tijdig bij en houd vol.