1 Van onze lezers is zijn sierheesters en hagen tijdens de zomer flink aan het snoeien

Goed idee of slecht idee?

Een aantal sierheesters en hagen kennen een slechte hergroei na een flinke snoei tijdens de zomer. De planten staan bekend als moeilijk vertakkend: ze komen met onvoldoende takken weer terug. Het gevolg van een te late forse (zomer)snoei, is dat deze planten niet goed ‘afgebouwd’ geraken om in winterrust te komen.
Vooral bij vorstgevoelige soorten kan een te late en forse snoei problemen geven.
Bedenk dat ook de cultivar hier onder andere bepalend is.
Heel wat cultivars lijken erg sterk op elkaar. Het verschil wordt gemaakt in de groei en sierwaarde maar voor vele tuinliefhebbers is dit eerder een nuance.

Een forse zomersnoei is niet altijd zo’n schitterend idee bij planten (cultivars) die vorstgevoelig zijn en moeilijk vertakken.

De tuineigenaar heeft een ganse haag van Photinia staan…

Photinia is een wintergroene en vorstgevoelige sierheester. De plant verdraagt het snoeien goed en kan als haag onderhouden worden.

Photinia groeit uit tot een behoorlijke haag en heeft best wel wat ruilte nodig. Allicht is deze haag te breed en/of hoog geworden waardoor een forse snoei noodzakelijk blijkt voor de tuineigenaar.

Indien de tuineigenaar deze haag flink terug snoeit, komt ook deze plant met onvoldoende takken weer terug en geraakt ze niet voldoende afgebouwd. Er is dus verhoogde kans op vorstschade. Deze haag vangt daarom best niet de uitdrogende oostenwind omdat de vorstschade groter kan zijn. Als de haag nabij een warme zuidmuur wordt gezet, loopt de plant mogelijk vroeger uit. Een late winter- of vroege voorjaarsvorst kan extra vorstschade geven op een warme standplaats. Niet onbelangrijk is bovendien een mogelijke aantasting door bladluizen. Het jonge blad kan misvormen en de haag kan ook ziektegevoeliger worden

 

De lezer snoeit deze tijd van het jaar de honingboom…

Dat is jammer omdat een honingboom een drachtboom is die druk bevlogen wordt door bijen en andere insecten tijdens de zomermaanden.
Voorts kent deze boom weinig ziekten en plagen.
Allicht is deze boom te groot geworden en vindt ook hier de tuineigenaar een snoei noodzakelijk.

Maar, ook bij deze boom veroorzaakt een zomersnoei een mindere hergroei. De tuineigenaar vormt dus eigenlijk een minder dichte kroon die minder gevoelig wordt voor takbreuk met een verminderde kans op dood hout.
De tuineigenaar richt zich in deze begeleidingssnoei dus best tot het vormen van een mooie toekomstige kroon.

De luisteraar beschouwd deze boom best ook als een zeer waardevolle aanvulling in de tuin.
De plant kan goed tegen de droogte en hitte en is een typische eco-plant.
Als drachtplant kent deze boom de maximale waarde (N5 en P5).
Belangrijk om melden is allicht wel dat de pollen en nectar giftig zijn.
Maar omdat deze boom niet eenzijdig bevlogen wordt, zie je geen omvangrijke sterfte onder de bijen.


Dit principe van een begeleidende zomersnoei telt trouwens ook voor platanen (orientalis). Je vormt dus een minder dichte kroon met minder takbreuk en minder kans op dood hout.

Welke planten genieten nog van de voordelen van een eventuele zomersnoei?

Fruitbomen: Zomersnoei geeft een beperkte hergroei. Na een flinke snoeibeurt zullen bomen minder fors reageren en zullen de slappende knoppen minder snel ‘ontwaken’.

Tijdens de zomer zullen de snoeiwonden snel afgrendelen en is er dus minder kans op het binnendringen van ziektekiemen.

 

 

Samenvatting:

– Fors snoeien tijdens de zomer: er is beperkte hergroei.

– Dit is handig bij planten die veel last hebben van takbreuk en dood hout: verminderde hergroei houdt de kronen meer open. Je voert dus eigenlijk een begeleidingssnoei uit.

– Niet zo handig bij planten die te laat in winterrust komen en vorstgevoelig zijn.

– Zomersnoei kan ook voor bladluisaantastingen zorgen en het jonge blad misvormen

– Zomersnoei kan planten meer ziektegevoelig maken

– Snoeiwonden grendelen daarentegen wel snel af…