KOM MEER TE WETEN OVER:

Bodem

Bomen

Hagen

Struiken

Gazon

Vaste planten

Bloembollen

BLOEMBOLLEN

Wanneer is de beste periode tijdens het najaar om bloembollen te planten?

 
Bollen van voorjaarsbloeiers worden doorgaans pas laat op het jaar geplant waardoor er spijtig genoeg dikwijls weinig tijd is voor wortelvorming. 
Vaak wordt er gekeken naar de bodemtemperatuur die onder de 12°C zakt. 
Op zavel en kleigronden is dat rond (of vanaf) 10 oktober (ongeveer).
Op zandgronden plant men dikwijls maar pas na 1 november. 
De reden waarom je zou wachten, heeft te maken met ziektes die de bol kunnen aantasten. 
Vanaf bepaalde lage bodemtemperaturen heb je dat risico niet meer of vele minder. 
Late aanplant gaat helaas wel ten koste van de wortelvorming, dus extra aandacht dient dan eigenlijk best wel besteed te worden aan de bodem.
 
Bodembewerking voor aanplant valt te overwegen?
 
Bodemkwaliteit is bij bollen inderdaad redelijk belangrijk omdat de meeste een zwak wortelstelsel hebben en meestal geen wortelharen. 
Bloembollen hebben bovendien geen wortels die diep gaan om vocht uit de ondergrond te nemen. 
De plant heeft echter wel die voedingsstoffen, water en zuurstof nodig. Let wel: het is de bol of knol dat de plant nodig heeft om te groeien/bloeien.
Eigenlijk zou er inderdaad best een stabiele organische stof (die dus traag wordt afgebroken) door de bodem verwerkt worden.
Deze stabiele organische stof is trouwens ook van belang voor het vocht-vasthoudend vermogen van de grond, de bodemstructuur en de daarmee gepaarde luchtvoorziening.
Er bestaat echter ook minder stabiele organische stof die door het bodemleven goed wordt omgezet zodat bodemdelen aan elkaar klitten en er veel voedingstoffen vrij komen.
De bodembewerking zou dus kunnen bestaan uit:
– stalmest dat een redelijke tot sterke bijdrage levert aan het bodemleven en de bodemstructuur, 
– maar ook GFT compost voor de opbouw van organische stof.
 

Hoe diep ga je die bodem dan verbeteren?
Dit is in functie van de plantdiepte?

 
Bollen worden tussen de 8 a 15 cm diep geplant. 
Bij de meeste bollen groeien de wortels naar beneden, in tegenstelling tot sommige andere planten.
Als je enkel de bovenlaag zou bewerken, heeft dit geen zin omdat bollen daar geen (of beperkt) gebruik van maken. 
Je start dus eigenlijk al vanaf een (ongeveer) 8cm diepte. 
De uiteindelijke bewortelingsdiepte van bijvoorbeeld tulpen kan zelfs tot 75cm gaan wat erg diep is voor een tulp. 
Een wortelprofiel van 40cm is zelfs al diep voor een tulp…
 
Je houdt best ook rekening met de grondwaterstand en de bodemsoort en je maakt een onderscheid tussen zandgronden die je al dan niet zou kalken en bijvoorbeeld kleigronden. 
De bodemverbeteraar die je gebruikt speelt ook een rol. Bepaalde gewas-resten die je zou onderwerken kunnen ziekten verspreiden, dus het is belangrijk om die voldoende diep in de grond te stoppen.
 
Algemeen wordt tot 60cm diep bewerkt.
 
Hoe meer organische stof wordt toegevoegd, hoe beter?
 
Neen, want het kan allemaal starten met rotten. 
 
 

Er wordt gesproken over compost. Welke compost is goed? GFT-compost? Groen-compost?

 
GFT-comport heeft de voorkeur omdat dit een betere bijdrage levert aan voeding voor het bodemleven. 
 
Een zandgrond die je kalkt zal het bodemleven en de afbraak van de minder stabiele organische stof stimuleren.
 
En stel nu even dat je het geluk hebt om een relatief hoge en vooral aanvaardbare grondwaterstand te hebben, zal je niet zo diep moeten bewerken.
 
Laten we toch maar even veronderstellen dat je tijdens het groeiseizoen moet beregenen. Bij bollen start dit bij grondwaterstanden die beneden de 50cm onder maaiveld zakken. Je zou eventueel nog een bekalking kunnen overwegen
 
Samenvatting gesprek:
 
– De verpakking van bloembollen geeft de uiterste aanplantdata aan: de vroegste aanplantdatum en de laatste aanplantdatum.
– Dit kan bijvoorbeeld van 1 september tot 1 december. 
– Aanplanten kan je doen ifv de bodemtemperatuur die onder de 12°C zakt zodat er minder kans op ziekte-aantasting is.
– Aanplanten kan ook vroeger ten voordele van de wortelvorming dat bij bollen sowieso zwak is.
– De bodem kan verbetert worden met bijvoorbeeld stabiele organische stof
– Als je zou verbeteren: bollen maken geen gebruik van de bovenlaag dus je start vanaf ongeveer een 8cm diepte.