Corridors

Foto boven : shutterstock & Het laatste nieuws – de otter is terug in Vlaanderen
Artikel: het laatste nieuws

Met veel trots aan meegewerkt (niet het artikel – wel de corridor :- ) ) Ik ben ongelooflijk blij en het stelt mij enorm tevreden dat ik kan & mag meewerken en samenwerken aan biotopen voor kwetsbare dieren die hun weg moeten vinden. Hoe klein het stapje ook wordt gezet… het is er altijd eentje in de goede richting.

Het de otter zo gemakkelijk mogelijk maken, om het dier alle overlevingskansen te geven. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst ‘Otterland’, die maandag werd gesloten in Terhagen (Rumst). “Net hier vonden we bewijs dat de otter terug is in Vlaanderen. Met onder andere de aanleg van een ‘ottercorridor’ willen we zo veel mogelijk hindernissen voor deze soort wegwerken”, zegt Koen Stuyck van WWF Belgium.

“Het is lang onduidelijk geweest, maar ondertussen hebben infrarood-camerabeelden het ons toch bevestigd: de otter is terug in Vlaanderen. Omdat we het dier alle mogelijke kansen willen geven, bestudeerden het WWF, het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Universiteit van Antwerpen samen de knelpunten voor de terugkeer van otters in Vlaanderen. Meteen koppelen we aan deze studie ook een samenwerking van WWF, Natuur en Bos, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Schelde-Durme. Zo kunnen we de theorie uit de studie samen in de in de praktijk omzetten”, zegt Stuyck.

Ottercorridor

“Dat net in Kruibeke en Rumst uitwerpselen van de otter werden gevonden, verbaast ons niet. Het waterrijke gebied rondom de Schelde en Rupel is dé ideale habitat voor dit dier. Maar ook hier zijn nog heel veel hindernissen. Zo heeft één otter een leefgebied van minstens 10 vierkante kilometer nodig. Om het dier zo veel mogelijk ruimte te geven in een dicht bebouwd gebied als Vlaanderen, is het belangrijk om ‘corridors’ of verbindingsroutes te maken. In Terhagen zal volgend jaar zo’n ottercorridor worden aangelegd tussen het bestaande natuurreservaat en het water.”

Verkeersknelpunten

“Een tweede manier om het de otter makkelijker te maken, is de harde borders in beton van de rivieren te vervangen door een zachtere overgang met een heleboel planten. Ook willen we de ‘verkeersknelpunten’ voor de otter wegwerken. Uit onderzoek is gebleken dat het dier niet graag onder een brug door zwemt. Daarom gaat de otter de weg oversteken, in Nederland sterft hierdoor jaarlijks maar liefst een vierde van de otterpopulatie. We kunnen dit makkelijk oplossen door onder de bruggen, naast het water, voor oeverstroken te zorgen. Zo is er voor de otter geen reden meer om een omweg te nemen.”

Paraplusoort

“Met deze verschillende, vaak eenvoudige ingrepen kunnen we de otter een heel eind op weg helpen. Deze veranderingen zullen bovendien niet alleen op de otter een positief effect hebben. Het dier is immers een ‘paraplusoort’, wat wil zeggen dat de bescherming of vooruitgang hiervan ook leidt tot de bescherming en vooruitgang van vele andere soorten. Ook voor de mens zijn de gevolgen vaak positief: we krijgen een diverser landschap, meer biodiversiteit, minder wateroverlast en meer.”

Author: Lizzy

Copyright © 2022 MIJNEN HOF
top
Spring naar toolbar